Offentlig rätt

Rättsområden

Urval av experter

Magnus Jonson
Advokat vid Setterwalls advokatbyrå
Rebecka Norell
Biträdande jurist vid Setterwalls advokatbyrå
Lars Bejstam
Jur. dr och docent vid juridiska fakulteten
Andrea Sundstrand
Docent vid Stockholms universitet

Nyheter (54579)

Kommun inte bunden av yrkande om ny upphandling

Gällivare kommun yrkade på grund av medgivna felaktigheter i ett anbudsunderlag att upphandlingen skulle göras om men fick nej av förvaltningsrätten då ingen lidit skada. Sedan bolaget överklagat slår nu kammarrätten fast att kommunen var bunden a...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Sjuklig hemlös nekas bistånd - klarar inte ordinärt boende

Förvaltningsrätten fann att den 46-åriga kvinnan – som går med rollator, har psykiska problem och bara ett litet nätverk – har sådana svårigheter med att själv hitta bostad att hon ska få bostadssocialt kontrakt. Kammarrätten anser att hon inte kl...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Sjuklig hemlös nekas bistånd - klarar inte ordinärt boende

Förvaltningsrätten fann att den 46-åriga kvinnan – som går med rollator, har psykiska problem och bara ett litet nätverk – har sådana svårigheter med att själv hitta bostad att hon ska få bostadssocialt kontrakt. Kammarrätten anser att hon inte kl...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD nekar utlämnande av sekretessprövade handlingar hos kammarrätter

Två män begärde att få ta del av sekretessprövade handlingar i tre olika mål om rätt att ta del av allmän handling i ett mål hos Kammarrätten i Stockholm respektive två mål hos Kammarrätten i Jönköping. Båda kammarrätter avslog respektive begäran ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Play (1)

Expertkommentarer (138)

Seminarier (6)