Affärsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Hans Renman
Advokat och delägare på Hamilton advokatbyrå
Ulrik Hägge
Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå
Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt

Nyheter (16322)

Fängelse för grundare av skolstiftelse - men skadeståndsprövning underkänns

Grundaren för en muslimsk skolstiftelse döms till fyra och ett halvt års fängelse för omfattande ekobrott. Svea hovrätt lindrar dock domen mot tre andra företrädare som nu döms till fängelsestraff på tio månader istället för drygt två år. Hovrätte...

Dränering preciserat avtalsinnehåll

En uppgift i ett besiktningsprotokoll om att en husgavel har dränerats år 2016 utgör avtalsinnehåll. Tingsrätten anser vidare att uppgiften är tillräckligt preciserad för att vara en utfästelse. Men eftersom köparen haft kännedom om fuktproblemen ...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Vitesklausul löste ut när försäljningsmål missades

En vitesklausul för icke uppnådda försäljningsmål tvingar ett telemarketingföretag att betala knappt 300 000 kronor till en uppdragsgivare. Tingsrätten slår fast att vitesklausulen inte avtalats bort och inte är ogiltig enligt generalklausulen i a...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Vitesklausul löste ut när försäljningsmål missades

En vitesklausul för icke uppnådda försäljningsmål tvingar ett telemarketingföretag att betala knappt 300 000 kronor till en uppdragsgivare. Tingsrätten slår fast att vitesklausulen inte avtalats bort och inte är ogiltig enligt generalklausulen i a...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Översvämning inte dräneringens fel

Fastighetsägarna hade legat och sovit i källaren när de steg upp på golvet och trampade i vatten på morgonen. Sammantaget anser tingsrätten att det inte kan anses ens övervägande sannolikt att översvämningen orsakades av ett vid köpet bristfälligt...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

HD avgör dubbelförsäkringstvist - skadeanmälan ointressant vid regress

Att försäkringstagaren inte anmält skadan under den tid som föreskrivs i försäkringsavtalet hindrar inte talan om ansvarsfördelning mellan två konkurrerande försäkringsgivare, enligt Högsta domstolen - som menar att fördelningen vid dubbelförsäkring annars skulle bli "nyckfull".

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatteplikt.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Affärsjuridik, Compliance

HD: Bättre rätt till utmätt hästsläp inte styrkt

En kvinna som påstått sig ha bättre rätt till ett hästsläp som utmätts hos hennes dotter förlorar även i Högsta domstolen som inte anser hennes äganderätt styrkt. Motiveringen till varför släpet förvarats cirka 50 mil ifrån kvinnans bostad framstå...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD: Bättre rätt till utmätt hästsläp inte styrkt

En kvinna som påstått sig ha bättre rätt till ett hästsläp som utmätts hos hennes dotter förlorar även i Högsta domstolen som inte anser hennes äganderätt styrkt. Motiveringen till varför släpet förvarats cirka 50 mil ifrån kvinnans bostad framstå...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD: Besittning ingen presumtion för ägande i utmätningsmål

Högsta domstolen bedömer att en man som påstått sig ha bättre rätt till en bil än den kvinna som bilen utmätts hos inte har styrkt sitt påstående om äganderätt. Mannen har visserligen stått som registrerad ägare till bilen och presenterat bland an...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD: Besittning ingen presumtion för ägande i utmätningsmål

Högsta domstolen bedömer att en man som påstått sig ha bättre rätt till en bil än den kvinna som bilen utmätts hos inte har styrkt sitt påstående om äganderätt. Mannen har visserligen stått som registrerad ägare till bilen och presenterat bland an...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD klargör beviskrav gällande bättre rätt till utmätt bil

Högsta domstolen finner att ett bolag har bevisat sin bättre rätt till en utmätt bil även om den vid utmätningstillfället var i gäldenärens, tillika bolagsföreträdarens, besittning på hennes bostadsadress. När bolagets verksamhets- och leveransadr...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD klargör beviskrav gällande bättre rätt till utmätt bil

Högsta domstolen finner att ett bolag har bevisat sin bättre rätt till en utmätt bil även om den vid utmätningstillfället var i gäldenärens, tillika bolagsföreträdarens, besittning på hennes bostadsadress. När bolagets verksamhets- och leveransadr...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

Kvarstad på aktier

Det finns sannolika skäl för att ett aktiebolag har bättre rätt än en fysisk person till 224 642 aktier i moderbolaget och att äganderätten till aktierna kan bli föremål för rättegång. Hovrätten håller med tingsrätten och avslår överklagandet.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Kvarstad på aktier

Det finns sannolika skäl för att ett aktiebolag har bättre rätt än en fysisk person till 224 642 aktier i moderbolaget och att äganderätten till aktierna kan bli föremål för rättegång. Hovrätten håller med tingsrätten och avslår överklagandet.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Kvarstad på aktier

Det finns sannolika skäl för att ett aktiebolag har bättre rätt än en fysisk person till 224 642 aktier i moderbolaget och att äganderätten till aktierna kan bli föremål för rättegång. Hovrätten håller med tingsrätten och avslår överklagandet.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Affärsjuridik

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar f...

Rättsområden
Affärsjuridik

Avtalstvist tas om efter felaktig stupstock

Nacka tingsrätt gjorde fel som riktade ett stupstocksföreläggande mot ett företag i en avtalstvist då det fortfarande återstod frågor om vilka omständigheter som parterna åberopade och utan att parterna förelagts att ge in bevis. Nu måste hela målet tas om i tingsrätten.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt, Affärsjuridik

Avtalstvist tas om efter felaktig stupstock

Nacka tingsrätt gjorde fel som riktade ett stupstocksföreläggande mot ett företag i en avtalstvist då det fortfarande återstod frågor om vilka omständigheter som parterna åberopade och utan att parterna förelagts att ge in bevis. Nu måste hela målet tas om i tingsrätten.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt, Affärsjuridik

Play (62)

Riskerna med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar

Erik Nerep tar upp den speciella frågan om byggmästarbildade bostadsrättsföreningar och går igenom skillnaderna mellan aktiebolagslagen och den relativt nya lagen om ekonomiska föreningar. Han diskuterar utifrån en ny HD-dom där ett byggbolag och bostadsrättsföreningens styrelse bestod av samma personer.

Vigilansprincipen

Christina Ramberg går pedagogiskt igenom vigilansprincipen och förhållandet till andra principer på avtalstolkningens område. Avsnittet fokuserar på hur du som praktiserande jurist ska förebygga risker i avtal.

Hävningsförbehålls sakrättsliga verkan

I ett nytt rättsfall tar Högsta domstolen upp äganderättsförbehåll, en av den svenska sakrättens eviga frågor. När står sig ett sådant förbehåll gentemot köparens olika fordringsägare? Jon Kihlman reder ut vad som gäller.

Expertkommentarer (226)

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.

När föreligger insolvens?

Hur länge ska en borgenär, som har en lagakraftvunnen och förfallen fordran, behöva vänta på att få betalt från gäldenären innan faktisk insolvens ska anses föreligga? Hans Renman diskuterar utifrån en ny HD-dom.

Seminarier (5)