Djurhållning

Nyheter (100)

Vite för hög ammoniakhalt i slakteri

Människors ”lukttröskel” för ammoniak ligger på 6 ppm, och vid 10 ppm irriteras ögonen. I stallet, där grisar får hållas i 24 timmar före slakt, uppmättes 16 ppm trots föreläggande om en maxhalt på 10 ppm. Slakteriet hävdar att en trasig fläkt är ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Tidigare dömd lantbrukare frias från djurplågeri

Hovrätten friar en man som i tingsrätten dömts för djurplågeri. Tingsrätten fann det bevisat att mannen inte uppmärksammat att en av hans kor haft ett inåtväxande horn som skavt mot ögat, och att han därför gjort sig skyldig till djurplågeri – me...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Fälldes för ihjälsvultna lamm - HD nekar PT

Hovrätten dömde en man och en kvinna, båda i 70-årsåldern, för brott mot djurskyddslagen sedan de låtit två lamm svälta ihjäl. Påföljden bestämdes till 80 dagsböter vardera, vilket innebar att mannen skulle betala 13 600 kronor och kvinnan 9 600 k...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt, Straffrätt

Hundägare får böta för renskada

En lös jakthund attackerade under våren 2017 en ren inom ett renbetesområde i Luleå skärgård. Hundägaren döms nu för brott mot rennäringslagen och ska också betala skadestånd till renägaren.

Instans
Luleå tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Tog valpar på unghund - fälls i HovR

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömer ett par för brott mot djurskyddslagen, för att ha brustit i sin tillsynsplikt över en hund. Hunden hade nämligen bland annat avlats på vid en för tidig ålder, samt för tätt inpå sina tidigare kullar vid fler...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Straffrätt, Miljörätt, Processrätt, Offentlig rätt

Lamm svalt ihjäl - äldre par fälls i HovR

Göta hovrätt ändrar en dom från Örebro tingsrätt och dömer ett par i 70-årsåldern för brott mot djurskyddslagen, för att bland annat ha låtit två lamm svälta ihjäl. Påföljden bestäms till 80 dagsböter vardera, vilket innebär att mannen ska betala ...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt, Straffrätt

Svälte fyra katter i ett halvår - får villkorlig dom

Hovrätten för Övre Norrland fastställer domen för en 45-årig man som av Luleå tingsrätt dömts till villkorlig dom och böter för djurplågeri. Mannen döms för att ha orsakat fyra katter lidande genom att inte ha försett dem med nog med mat eller vat...

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Straffrätt, Offentlig rätt