Skola och utbildning

Nyheter (3983)

Fängelse för grundare av skolstiftelse - men skadeståndsprövning underkänns

Grundaren för en muslimsk skolstiftelse döms till fyra och ett halvt års fängelse för omfattande ekobrott. Svea hovrätt lindrar dock domen mot tre andra företrädare som nu döms till fängelsestraff på tio månader istället för drygt två år. Hovrätte...

137 högskolepoäng på tolv år visar på arbetsförmåga

En man med spastisk cerebral pares, synskada och, sedan cirka tre år, smärta i höften nekas sjukersättning. Kammarrätten beaktar att mannen tidigare studerat i reducerad takt, sommarjobbat och utfört politiska uppdrag – samt att smärtproblematiken...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Arbetsrätt

Skolnedläggningar inte av principiell beskaffenhet - nämnd behörig

Det är många som reagerat på beskedet att tre skolor och tre förskolor ska läggas ner, och påtalat att fullmäktige sagt nej till att flytta elever. Men få elever berörs direkt, och ska dessutom flyttas till näraliggande enheter. Nämnden är därför ...

Instans
Förvaltningsrätten i Umeå
Rättsområden
Offentlig rätt

Göteborgselev får inte fullgöra skolplikt i Thailand

Att 15-åringen tycker att skolan är jobbig, och nu ser en möjlighet att växa, är inte skäl för att han ska få följa med familjen till Koh Lanta i tre månader och gå i skolan där. Att hans lärare inte har något emot att han åker, att skolan ifråga ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

HD prövar inte hot och ofredande av rektor

Hovrätten instämde med tingsrättens bedömning att en man som kallat sin sons rektor för könsord och andra kränkande tillmälen samt hotat att komma till skolan med ett basebollträ ska dömas för ofredande och olaga hot. Antalet dagsböter sänktes doc...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt, Arbetsrätt

Friad 16-åring fälls för sexofredande på fritidsgård

Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande dom och dömer en 16-årig pojke för att ha tagit en flicka på brösten – en kortvarig beröring utanpå kläderna, som avbröts när flickan sa ifrån. Pojkens agerande innebär enligt hovrätten ett sexuellt ofreda...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Kan få ut uppgifter om 1 500 blivande gymnasister

Kommunen vägrade att lämna ut blivande gymnasieelevers personuppgifter, eftersom direktmarknadsföringen skulle kunna få negativa konsekvenser för dem som inte kommit in på sitt förstahandsval. Men enligt kammarrätten tyder inget på att marknadsför...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Student med psykisk störning nekas PT

En man som skickat mejl till unga kvinnor i sin klass, där han efterfrågat ”fysisk närhet” och berättat att han mår mycket dåligt, ska avskiljas från utbildningen – eftersom det finns risk för att han kan komma att skada medstudenter och patienter...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Folkuniversitetet ska betala skatt på mångmiljongåva

Kammarrätten fastställer underinstansernas avgöranden och förklarar att Folkuniversitetet måste betala skatt för de drygt 5,8 miljoner kronor som man mottagit från en stiftelse som ”gåva”. Med hänvisning till praxis konstateras att det generellt s...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt, Offentlig rätt

Hanteringen av nationella prov har förbättrats

Skolorna har gjort förbättringar vad gäller beställning, förvaring och genomförande av nationella prov. Skolinspektionens granskning av totalt 67 skolor visar att de flesta håller proven inlåsta och att många aktivt arbetar med att motverka spridn...

Instans
Skolinspektionen
Rättsområden
Offentlig rätt