Arbetsrätt

Rättsområden

Urval av experter

Sören Öman
Ordförande i Arbetsdomstolen
Björn Rustare
Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper

Nyheter (9044)

Avgift för sent varsel

Bedömningen av varseltiden vid driftsinskränkningar ska baseras på de uppgifter om driftsinskränkningen som arbetsgivaren har lämnat till...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Avgift för sent varsel

Bedömningen av varseltiden vid driftsinskränkningar ska baseras på de uppgifter om driftsinskränkningen som arbetsgivaren har lämnat till...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Fel arbetskläder räcker för uppsägning

Fel arbetskläder på en flyttfirma räcker som saklig grund för uppsägning. Men dessutom hade den anställde gjort sig skyldig till felaktig...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

Åtalade mutbrott var avtackning

En anställd på Trafikverket frias från mutbrott sedan han bjudits på en hockeyresa med övernattning av en leverantör. Tingsrätten och hov...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Straffrätt, Arbetsrätt

Play (68)

Vållande till annans död – medmänniskoansvar

Efter en tragisk arbetsolycka på Scania dömdes en arbetstagare för vållande till annans död. Domen är intressant då den innefattar viktiga principfrågor inom arbetsmiljö och straffrätt. Tommy Iseskog går igenom ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Advokat – utbildningsintyg

Ny AD-dom om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande

Tommy Iseskog tar upp ett nytt viktigt avgörande från Arbetsdomstolen om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande. Han klargör både hur begreppet laglig grund och begreppet saklig grund fungerar. Domen beskriver väl hur arbetsgivare ska hantera denna typ av frågor.

Advokat – utbildningsintyg

Ny dom från AD om avskedande vid arbetsvägran

Tommy Isekog kommenterar en ny intressant dom från Arbetsdomstolen om avskedande vid arbetsvägran. Vidare redogör han för den spännande utredningen om moderniserad arbetsrätt med frågor om turordningsreglerna, kompetensutveckling, kostnader vid uppsägning och anställningsvillkor.

Advokat – utbildningsintyg

Ny dom från Arbetsdomstolen om arbetsvägran

En arbetsgivare fick rätt av AD att säga upp en kvinna som vägrade städa toaletter på ett hem för barn och ungdomar. Tommy Iseskog analyserar hur arbetsgivare ska hantera anställda som arbetsvägrar.

Advokat – utbildningsintyg

Ny viktig AD-dom om chefers behörighet

Tommy Iseskog tar upp en chefs behörighet att träffa avtal med arbetstagare.. Han tar även upp nya regeringsförslag om bl.a. pensionsålder och sjukpenning, samt nya AD-domar.

Advokat – utbildningsintyg

Lagnyheter och nya domar från arbetsdomstolen

I det här avsnittet går Tommy Iseskog igenom två nya lagar; nya regler för personalliggare och en ny entreprenörsansvarslag. Personalliggare har nu utökats till fler verksamheter och gäller nu även...

Advokat – utbildningsintyg

Lagnyheter och nya domar från AD

I det här avsnittet tar Tommy Iseskog upp följande: Lagnyheter • Ny företagshemlighetslag • Säsongsanställning • Karensavdrag istället för karensdag Förslag från regeringen • Förslag ...

Advokat – utbildningsintyg

Tre nya propositioner samt tre nya domar från AD

I det här avsnittet avhandlar Iseskog tre nya förslag från regeringen gällande entreprenörsansvarslag, skattereduktion för fackföreningsavgift, företagshemlighetslag. Från arbetsdomstolen går vi ig...

Advokat – utbildningsintyg

Nyheter inom arbetsrätten

I det här avsnittet tar Tommy Iseskog upp följande: Förslag från regeringen: - Genomförande av säsongsanställningsdirektivet - Karensavdrag istället för karensdag - Skydd för arbetskraftsin...

Advokat – utbildningsintyg

Nyheter inom arbetsrätten

I det här avsnittet tar Iseskog upp EU tankar om att revidera utstationeringsdirektivet. Han kommenterar ingående principöverenskommelsen på arbetsmarknaden rörande etableringsanställning. Regering...

Lagnyheter och nya domar

I det här avsnittet tar vi upp den nya lagen om meddelarskydd för privatanställda inom vård, skola och omsorg. Vi går igenom ett viktigt förslag från regeringen om nya utstationeringsregler. Däreft...

Expertkommentarer (120)

Klädkoder i arbetslivet

Vilka krav på klädsel kan arbetsgivare ställa på anställda och kan man förbjuda bärande av religiösa symboler? Vi synar regelverket i sömmarna, listar do's and dont's och går igenom aktuell praxis i Sverige och Europa.

Konkurrerande verksamhet och skadestånd

Erik Danhard analyserar sex viktiga domar från Arbetsdomstolen och redogör för skillnaderna mellan arbetstagarens skyldigheter under pågående anställning och dem som följer av en konkurrensförbudsklausul respektive lagen om företagshemligheter.

Fem arbetsrättsliga "finesser"

Hur avviker den arbetsrättsliga kontraktsrätten från "den vanliga"? Erik Danhard skriver om fem kontraktuella "finesser" – praktiskt viktiga tydliggöranden i Arbetsdomstolens praxis – som inte fått den största uppmärksamheten.

Arbetsrättsliga prejudikat 2018

Det finns mycket att lära av de prejudikat som kom under året – flera handlade om diskriminering. Sören Öman sammanfattar 2018 års viktigaste domar från Arbetsdomstolen, bland annat om värvningsklausuler och stridsåtgärder.

Arbetsrätten, staten och demokratin

Hur ser man till att "rätt" kandidat anställs i offentlig sektor, och vilken betydelse har beslut från Statens överklagandenämnd? En ny dom från Arbetsdomstolen visar på ett rättsligt vakuum, som enligt Wiberg riskerar att sätta reglerna om saklig grund för anställning ur spel.

Seminarier (2)