Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare, Olsson Lilja Advokater
Martin Borgeke
Fd justitieråd
Claes Lernestedt
Professor i straffrätt
Jack Ågren
Docent i straffrätt

Nyheter (29833)

Kniv i bil inte straffbart

En 35-årig man från Kumla frias i hovrätten från brott mot knivlagen. Det är ...

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Straffrätt

Kniv i bil inte straffbart

En 35-årig man från Kumla frias i hovrätten från brott mot knivlagen. Det är ...

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Straffrätt

Play (37)

Ny praxis om "Nya samtyckeslagen"

Ett antal domar har avkunnats med stöd av den nya samtyckeslagen. Frida Wallin går igenom den nya bestämmelsen om oaktsam våldtäkt och hur domstolarna har resonerat.

Medverkan

I det här avsnittet pratar Jack Ågren om medverkan. I straffbestämmelserna be...

Expertkommentarer (114)

Seminarier (3)