Johan Sundberg

Johan Sundberg

Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper

Advokat och delägare vid Advokatfirman DLA Piper. Leder byråns svenska Dataskyddsgrupp och biträder ett stort antal svenska och internationella företag och organisationer t.ex. avseende kartläggningar och GAP-analyser inför den kommande dataskyddsförordningen (GDPR), frågor om visselblåsarsystem, personuppgiftsincidenter, laglighetsfrågor, överföring av personuppgifter till tredje land, kontroller av sanktionslistor, förhandlingar och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal, m.m.

Play

Expertkommentarer