HD tar upp fentanylmålet

Högsta domstolen ska i sin prövning utgå från hovrättens bedömning gällande bland annat preparatens farlighet, mannens roll och hur försä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt, Rättsväsende

Avgift för sent varsel

Bedömningen av varseltiden vid driftsinskränkningar ska baseras på de uppgifter om driftsinskränkningen som arbetsgivaren har lämnat till...

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR