Skadestånds- och försäkringsrätt

Rättsområden

Nyheter (3309)

Stallägare nekas PT och ytterligare ersättning för brand

Det blir ingen ytterligare försäkringsersättning, utöver de 300 000 kronor som redan betalats ut, till en man som 2015 råkade ut för en brand i ett stall på sin gård i Hässleholm. Det står nu klart i och med att Högsta domstolen beslutar att inte pröva målet. Hovrättens dom – där man kommit fram till att mannens eldning av flis orsakade branden – står därmed fast.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt, Skadestånds- och försäkringsrätt

HFD ska pröva om Kammarkollegiebeslut får överklagas till allmän domstol

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om Kammarkollegiets beslut gällande skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten har tidigare avvisat överklaganden från två studenter som skadats i samband med undervisning på sina respektive skolor.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Skadestånds- och försäkringsrätt

Ersättning för skada i fängelse får inte utmätas

I ett principiellt avgörande slår hovrätten fast att statlig ersättning som en intern fått efter att ha blivit slagen i fängelset inte kan utmätas. Det saknas skäl att behandla ersättningar för personskada som betalas ut av staten på något annat sätt än motsvarande ersättningar från ett försäkringsbolag.

Länsförsäkringar förlorar i HD - ansvarsförsäkring giltig trots VD:s mångmiljonsvindel

Det handlade om försäkringsförmedling trots att kunderna blev svindlade att investera i en kapitalförsäkringsprodukt som inte finns. Länsförsäkringars ansvarsförsäkring gäller därför och bolaget måste nu ersätta kundernas förluster.

Länsförsäkringar förlorar i HD - ansvarsförsäkring giltig trots VD:s mångmiljonsvindel

Det handlade om försäkringsförmedling trots att kunderna blev svindlade att investera i en kapitalförsäkringsprodukt som inte finns. Länsförsäkringars ansvarsförsäkring gäller därför och bolaget måste nu ersätta kundernas förluster.

Försäkringsbolag nekas miljonersättning för vattenskada - VVS-montör inte oaktsam

Det blir ingen ersättning för försäkringsbolaget som betalat ur miljonersättning efter en omfattande vattenskada. Att rörmokaren missade att stänga av huvudkranen före rörarbetena är inte skadeståndsgrundande, enligt tingsrätten.