Familjerätt

Rättsområden

Urval av experter

Caroline Elander Knip
Advokat, grundare och partner vid Elander Advokatbyrå
Lotta Dahlstrand
Utvecklingschef Familjens jurist och Juristbyrån, jur dr i civilrätt.

Nyheter (5946)

Dödsbodelägare beskattas för fastighetsförsäljning

Genom att Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd står det klart att en ensam dödsbodelägare ska beskattas för en fastighetsförsäljning som vidtogs i dödsboets namn. Dödsboet skiftades i samband med att bouppteckn...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Familjerätt

Umgängesförälders överlämnandevite ska prövas i HD

Ska ett vite för överlämnande av barn i samband med umgänge dömas ut även när föräldrarna kommit överens om överlämnande vid ett senare datum? Den frågan ska Högsta domstolen, HD, svara på. Om hinder mot att döma ut vitet saknas ska HD även ta stä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Familjerätt

Misshandelsdömd pappa får ensam vårdnad

En man som dömts för misshandel av modern till hans dotter har tillerkänts vårdnaden av dottern. Hovrätten framhäver att kvinnan genomgående och utan fog både motsatt sig umgänge eller upptrappning av umgänge i processen och försvårat eller ställt...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Familjerätt

Lurade till sig hus för mångmiljonbelopp

En mäklare döms i hovrätten till 3,5 års fängelse sedan hon förfalskat ett gåvobrev, sökt lagfart och sålt en fastighet för 6,2 miljoner kronor. Samtidigt pågår tvisten om vem som har bättre rätt till fastigheten och de nya ägarna kan tvingas lämn...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Familjerätt, Straffrätt

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Gåva av fritidshus likställs med testamente

Den gåva, i form av bostadsfastighet och fritidshus, som en maka fick ska likställas med testamente. Maken som skänkte egendomen behöll nämligen nyttjanderätten och gjorde inte någon kännbar uppoffring utan drog nytta av värdet.

Instans
Västmanlands tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Gåva av sexmiljoners-bostad likställs med testamente

En bostadsrätt för sex miljoner som gåva från en man till hans hustru ska likställas med testamente eftersom han kunde räkna med att bo kvar i den. Samma sak gäller en överföring på en miljon kronor några år senare eftersom mannen då hade var 83 år och hade prostatacancer.

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Återkallelse av testamente står fast trots ny återkallelse

Innebär ett återkallande av ett testamente att ett tidigare testamente blir gällande på nytt? Enligt tingsrätten förefaller det inte helt i överensstämmelse med reglerna i ärvdabalken eftersom den yttersta och senaste viljan inte uppfyllt samma fo...

Instans
Västmanlands tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Play (48)

Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakterna blir till antalet allt fler men det saknas fortfarande praxis på området. Fredric Renström går igenom lagstiftningen och vad som är viktigt att tänka på vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Redovisningsskyldigheten i äktenskapsbalken

Redovisningsskyldigheten är en svår fråga och viktig för dig som rådgivare. Vad innebär redovisningsskyldigheten om man byter, säljer eller förbättrar egendom? Vad bör man tänka på om en make är ägare av ett företag? Fredric Renström går igenom bestämmelserna och för intressanta resonemang för dig som rådgivare.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (113)

Framtidsfullmakter

Trots att framtidsfullmakterna till antalet ökar saknas det praxis på området. Elander Knip reder ut lagstiftningen och vad man bör tänka på såväl vid rådgivning kring som vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Skuldförhållanden mellan sambor

När uppkommer ett skuldförhållande mellan sambor om man exempelvis investerat i den andres egendom – och vad krävs för att få kompensation med anledning av obehörig vinst? Singer och Brattström analyserar hur ersättningskraven gällande sådant som inte är samboegendom ska bedömas utifrån ny praxis från Högsta domstolen.

NetClean-rapporten – ett måste för alla som arbetar med barn

Kunskapen om barnpornografibrott och hur sexualbrott mot barn utövas är viktig för alla som arbetar med barn och unga i rättsapparaten. Anna Ekvall har valt ut områden som är kritiska att känna till – bland annat får du insikter om den vanligaste och mest ökande typen av sexuellt övergreppsmaterial och den omdiskuterade tekniken deepfakes

Seminarier (1)