Familjerätt

Rättsområden

Urval av experter

Titti Mattsson
Professor i offentlig rätt
Anna Ekvall
Advokat och ägare, Advokat Ekvall

Nyheter (5541)

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Ett Stockholmspar skaffade barn genom en surrogatmamma i USA och fastslogs av amerikansk domstol vara barnets mor och far. Men svensk domstol vägrar godkänna kvinnan som mamma. Hon rekommenderas i stället att adoptera barnet.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Familjerätt

Play (46)

Expertkommentarer (111)

Seminarier (1)