Socialrätt

Nyheter (4385)

Utåtagerande åttaåring nekas PT - och assistansersättning

En åttaårig flicka med ”svårartat utåtagerande beteende” nekas assistansersättning trots att hon tillhör den personkrets som kan ha rätt till ersättning. Det står klart när Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutar att inte ta upp målet till prövning. Till skillnad från förvaltningsrätten har kammarrätten ansett att det inte är visat att flickans hjälpbehov avseende grundläggande behov uppgår till 20 timmar per vecka i genomsnitt – ett bedömning som nu alltså står fast.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Ingen sjukpenning för ”grav vitaminbrist” - HFD nekar PT

Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd i ett sjukpenningsmål där en kvinna med ”grav vitaminbrist” fått avslag på sin ansökan. Trots att en läkare ordinerat sjukskrivning har både förvaltningsrätten och majoriteten i kammarrätten bedömt att kvinnans arbetsförmåga inte varit nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till hennes arbete som tjänsteman på ett rederi.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Fel av socialnämnd att inte göra egen åldersutredning

Rättsmedicinalverket har inte gjort något utlåtande om klagandes ålder, och det framgår inte om socialnämnden haft tillgång till Migrationsverkets åldersutredning och beslut i frågan. Eftersom nämnden därmed har brustit i sin utredningsskyldighet när man beslutat att avsluta familjehemsplaceringen upphäver kammarrätten underinstansernas avgöranden.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Svårväckt 16-åring utan gymnasiebehörighet familjehemsplaceras

I Kammarrätten i Göteborg fastställs ett beslut gällande familjehemsplacering för en 16-årig pojke. Enligt domen står det klart att pojkens behov av bland annat stabilitet och struktur inte kan tillgodoses hos hans mamma – som misslyckats med att få iväg pojken till skolan under en längre tid.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig rätt