Personuppgifter och integritet

Urval av experter

Nyheter (1617)

Kan få ut uppgifter om regions medarbetare - mål återförvisas

Region Jönköpings län vägrade lämna ut en sammanställning av medarbetare med hänvisning till EU:s dataskyddsförordning, GDPR, eftersom de registrerade inte hade lämnat samtycke. Kammarrätten menar att regionen inte prövat begäran utifrån övriga gr...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

Kan få ut uppgifter om 1 500 blivande gymnasister

Kommunen vägrade att lämna ut blivande gymnasieelevers personuppgifter, eftersom direktmarknadsföringen skulle kunna få negativa konsekvenser för dem som inte kommit in på sitt förstahandsval. Men enligt kammarrätten tyder inget på att marknadsför...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Fel av kommun att avslå begäran om registerutdrag

Det är inte möjligt för en kommunal nämnd att avslå begäran om registerutdrag enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, med hänvisning till att det skulle innebära en för stor arbetsinsats. Nämndens uppgift är att sammanställa uppgifterna i...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Polisen ska radera uppgift om återreseförbud

En man hade begärt rättelse av uppgifter om honom som registrerats i Schengens informationssystem, SIS. Mannen hade i samband med en dom meddelats ett förbud att återvända till Sverige, och även förts in på spärrlistan i SIS. Kammarrätten i Stockh...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Europeisk rätt, Offentlig rätt

Kvinna som misshandlats av vårdare får ut namn på vårdanställda

En kvinna begärde att få ut kontaktuppgifter till de som varit i tjänst på en specifik vårdavdelning vissa angivna datum. Kvinnan menade att hon hade misshandlats av en vårdare och blivit bälteslagd utan juridiskt beslut. Kammarrätten i Sundsvall ...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Livstidsdömd får inte ut obduktionsbilder

Att obduktionsbilderna från förundersökningen kan få stor betydelse för en morddömd mans resningsansökan gör inte att de ska lämnas ut. Kammarrätten konstaterar att bilderna varken redovisats till åklagare eller åberopats vid domstol, och att de d...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Straffrätt

Får ut kontaktuppgifter till andra vårdnadshavare på förskolan

Eftersom förskolan inte arrangerat föräldramöten eller velat medverka till att skapa andra kommunikationsvägar begärde en man att få ut kontaktuppgifter till de andra vårdnadshavarna med barn på samma enhet. Kammarrätten i Stockholm beslutar nu at...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Får inte ut pappas journal för tvist med änka

Eftersom de uppgifter som tre vuxna syskon begärt ut kan komma att användas i en tvist med deras pappas efterlevande hustru står det inte klart att pappans journal kan lämnas ut utan att änkan lider men. Det anser kammarrätten, som därför avslår s...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Son får rätt till journalanteckningar om avliden mor

En man begärde tillgång till sin avlidna mammas journalanteckningar efter att hans åtkomst stängts. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansåg att det fanns en risk för att sonen skulle sprida vidare uppgifter om mamman på ett sätt som riskerade att kränka...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Play (1)

Seminarier (1)