Kultur, idrott och fritid

Nyheter (217)

Djurgården kan få ut fotbollsuppgifter från Polisen

Även om majoriteten av de uppgifter som finns i Polismyndighetens interna uppföljning av 2017 års fotbollssäsong omfattas av sekretess, så finns det även uppgifter som inte är det – till exempel tabellplaceringar, snittpublik och tränarbyten. Därm...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Rättsväsende

Sponsor bunden av miljonavtal med hockeylag

Stockholms tingsrätt slår fast att ett sponsoravtal på över en miljon kronor mellan ett ishockeylag på elitnivå och ett fastighetsbolag samt dess moderbolag är giltigt. Det har varit befogat av hockeylaget att lita på att den person som företrätt bolagen vid avtalsingåendet varit behörig.

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Liseberg tvingas göra om upphandling av snacks

Kammarrätten ändrar underinstansens dom och bestämmer att Lisebergs upphandling av ”Ramavtal Sockervadd, Popcorn, Snacks, Churros” ska göras om. Den utvärderingsmodell Liseberg använt sig av bedöms strida mot principen om öppenhet – eftersom krite...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt

Djurens Rätt får ut kontrollrapport från cirkus

Delar av kontrollrapporten innehåller visserligen uppgifter om enskildas affärs- och driftsförhållanden – bland annat information om vilka djur som finns på den kontrollerade cirkusverksamheten. Uppgifterna är dock inte av sådan karaktär att det f...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Miljörätt

En moderniserad radio- och tv-lag

Uppdraget för 2018 års så kallade AV-utredning har varit att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att genomföra ändringar i AV-direktivet – direktiv om audiovisuella medietjänster – och att se över radio- och tv-lagen...

Ninja Casino-bolag nekas PT - spellicens återkallas tills vidare

I juni 2019 återkallades licensen för det spelbolag som driver Ninja Casino. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten avslog bolagets yrkande om inhibition, ett beslut som nu – genom att Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutar att neka prövnings...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Kommun nekas PT - avtal i konstnärsupphandling ogiltiga

Till skillnad från förvaltningsrätten ansåg kammarrätten att en mans ansökan om överprövning av direktupphandlingar för gestaltningsuppdrag skulle bifallas och de avtal som ingåtts skulle ogiltigförklaras. Enligt kammarrätten är den undantagsregel...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

Utredningen om antidopning och dataskydd redovisar i sitt betänkande Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete sitt förslag till en ny lag om dataskydd i idrottens antidopningsarbete. Lagens syfte ska vara dels att möjliggöra att personuppg...

Rättsområden
Offentlig rätt