Kommunalrätt

Nyheter (2384)

MÖD river upp bygglov för hus i Simrishamn - underlaget felaktigt

Eftersom det vid prövningen av ett bygglovsbeslut i Mark- och miljööverdomstolen uppdagats att beslutsunderlaget varit felaktigt rivs bygglovet upp och ärendet återförvisas till Byggnadsnämnden i Simrishamns kommun. Nivåskillnaden i underlaget motsvarar endast drygt hälften av den uppmätta skillnaden.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Offentlig rätt, Miljörätt