Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet
Tove Andersson
Advokat och miljörättsexpert. Delägare Setterwalls Advokatbyrå
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Agnes Larfeldt Alvén
Advokat vid Agnes Advokatbyrå

Nyheter (26232)

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

HD meddelar partiellt prövningstillstånd i vattenmål

Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, fastställde lagligförklaringen av Kornberga kvarn i Älmhults kommun och lämnade tillstånd till upprustning av anläggningen. Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i fråga om 17 a § lagen om införande av ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Vite för hög ammoniakhalt i slakteri

Människors ”lukttröskel” för ammoniak ligger på 6 ppm, och vid 10 ppm irriteras ögonen. I stallet, där grisar får hållas i 24 timmar före slakt, uppmättes 16 ppm trots föreläggande om en maxhalt på 10 ppm. Slakteriet hävdar att en trasig fläkt är ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Vite för hög ammoniakhalt i slakteri

Människors ”lukttröskel” för ammoniak ligger på 6 ppm, och vid 10 ppm irriteras ögonen. I stallet, där grisar får hållas i 24 timmar före slakt, uppmättes 16 ppm trots föreläggande om en maxhalt på 10 ppm. Slakteriet hävdar att en trasig fläkt är ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Nej till brytning av kaolin i Billinge i Skåne kvarstår

På grund av dels den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall ger up...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt

Nej till brytning av kaolin i Billinge i Skåne kvarstår

På grund av dels den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall ger up...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Miljörätt

Begäran om tillsyn av dike måste börja om i länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att underinstanserna har haft olika uppfattning om vad en begäran om tillsyn av ett rörlagt dike avsett och vilka brister som påtalats. Därför måste hela prövningen börja om i länsstyrelsen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Begäran om tillsyn av dike måste börja om i länsstyrelsen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att underinstanserna har haft olika uppfattning om vad en begäran om tillsyn av ett rörlagt dike avsett och vilka brister som påtalats. Därför måste hela prövningen börja om i länsstyrelsen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (25)

Expertkommentarer (87)

Seminarier (1)