Fastighetsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Emma Eriksson
Advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå
Caroline Winje
Advokat på Landahl Advokatbyrå i Stockholm
Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat
Stieg Synnergren
Fd hyresråd och ordförande i Hyresnämnden och Arrendenämnden, Linköping.

Nyheter (8141)

Inte visat att grannarna orsakat läcka i garage

En boende i ett kedjehus hävdar att grannarnas intilliggande altan orsakat en vattenläcka i hennes garage. Enligt hovrätten är det inte visat att grannarna underlåtit att enligt grannelagsrättsliga regler ta skälig hänsyn till granngaraget vare si...

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Skadeståndsrätt

Inte visat att grannarna orsakat läcka i garage

En boende i ett kedjehus hävdar att grannarnas intilliggande altan orsakat en vattenläcka i hennes garage. Enligt hovrätten är det inte visat att grannarna underlåtit att enligt grannelagsrättsliga regler ta skälig hänsyn till granngaraget vare si...

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Skadeståndsrätt

Lurade till sig hus för mångmiljonbelopp

En mäklare döms i hovrätten till 3,5 års fängelse sedan hon förfalskat ett gåvobrev, sökt lagfart och sålt en fastighet för 6,2 miljoner kronor. Samtidigt pågår tvisten om vem som har bättre rätt till fastigheten och de nya ägarna kan tvingas lämn...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Familjerätt, Straffrätt

Mäklare som återanvänt egna foton nekas PT

En mäklare som använde egentagna fotografier från en tidigare förmedling utan samtycke varnades. På fotona, som visar fastighetens interiör, syns bland annat ”tydliga bilder av privat karaktär” – som den dåvarande säljaren inte vill ska finnas på ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Arbetsrätt

Markanvisningsdom undanröjs på grund av rättegångsfel

Genom att förordnandet för en av de två särskilda ledamöterna hade löpt ut var förvaltningsrätten inte domför vid prövningen. Domen undanröjs nu därför av kammarrätten, och målet – som rör laglighetsprövning enligt kommunallagen – återförvisas til...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Fastighetsjuridik

Material ingick i entreprenad trots lågt pris

Priset ter sig lågt och i tidigare avtal hade materialet ingått i priset. Men ändå anser tingsrätten att priset för en entreprenad på en tandläkarmottagning ska anses inkludera materialet. Bevisbördan lades på entreprenören.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Anbud gäller som avtal

Eftersom en beställare av en renovering och ombyggnad till bostäder inte kunnat visa något avtal gäller anbudets innehåll som avtal. Och eftersom den påstådda reklamationen inte närmare beskriver vad felen handlar om anses inte reklamation ha skett.

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

MÖD godkänner ”Stockholmsvit” fasad i Sigtuna

Två makar fick avslag på en ansökan om bygglov för att ändra en fasad på sin fastighet i Sigtuna från rött tegel till vit putsfasad. Nu konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att den sökta färgen inte alls kontrasterar för mycket mot den omgi...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Play (60)

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund går pedagogiskt igenom hur och inom vilka tider entreprenaden ska färdigställas, samt frågan om ansvar för eventuella fel och rättigheter och skyldigheter för att avhjälpa felen.

Advokat – utbildningsintyg

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar flest tvister mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav – och hur detta ska vara utformat för att inte riskera preskription. Hon kompletterar med ny praxis.

Advokat – utbildningsintyg

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

De viktiga reglerna om efterbehandling aktualiseras i samband med transaktioner av företag som bedriver, eller har bedrivit, förorenande verksamhet. Hur kan man i överlåtelseavtal reglera dessa frågor?

Advokat – utbildningsintyg

Överlåtelse av hyresrätt till lokal

Rune Thomsson behandlar hyresgästens rätt och möjligheter enligt lag att överlåta hyresrätten till en lokal. Här får du en pedagogisk genomgång av de olika scenarion som kan uppstå.

Advokat – utbildningsintyg

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de kritiska frågorna om vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går även igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Advokat – utbildningsintyg

Sidoavtal och bostadsrätter

Den som innehar en bostadsrätt har ofta även förråd, parkering och terrass. Hur stabila är dessa ”upplåtelser”? Vi klargör vad som ingår i bostadsrätten och vad som är sidoavtal.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (207)

Förtida upphörande av hyresavtal

När kan hyresvärd respektive hyresgäst säga upp hyresavtal till omedelbart upphörande eller annars i förtid? Rune Thomsson går igenom olika typfall och motsvarande regler i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, samt redogör för aktuella lagförslag – till exempel införande av nya förverkandegrunder.

Coworking och hyresjuridik

Tjänsteavtal eller hyresavtal? Det är avgörande för om jordabalkens regler om hyrestid, uppsägningstid och indirekt besittningsskydd ska tillämpas vid coworking eller inte. Hanna Tynkkynen klargör vad det är som skiljer det allt populärare konceptet från traditionella lokallösningar.

Nya regler vid kamerabevakning

Susanne Falk och Vanja Hermansson skriver om de nya krav på fastighetsägare som följer av den kamerabevakningslag som trädde i kraft i augusti 2018. Lagen har förbättrat möjligheterna till kamerabevakning men samtidigt stärkt integritetsskyddet och inneburit en anpassning till bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Seminarier (14)