Fastighetsjuridik

Rättsområden

Urval av experter

Rune Thomsson
Konsult vid Landahl Advokatbyrå.
Karl-Oscar Dalin
Advokat vid DLA Piper
Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat

Nyheter (8047)

Ingen ersättning för svikt i golv

Byggfirman såg inte till att golvet lades på ett tillräcklig plant underlag på nedervåningen i ett 1800-talshus och på övervåningen lades golvet direkt på befintligt trägolv. Oavsett om fel förelåg har konsumenten inte gett byggaren möjlighet att avhjälpa felet och nekas därför ersättning.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Fel förvänta sig modern imkanal vid fastighetsköp

Ett 60 år gammalt hus kan inte förväntas ha en bättre konstruktion än vad som gällde under byggåret. Att en påbyggnad och en köksrenovering utförts på senare år förändrar inte saken. Köparna får därför ingen ersättning för en felaktigt konstruerad imkanal.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Fastighetsjuridik

Play (57)

Miljöbalkens efterbehandlingsansvar

De viktiga reglerna om efterbehandling aktualiseras i samband med transaktioner av företag som bedriver, eller har bedrivit, förorenande verksamhet. Hur kan man i överlåtelseavtal reglera dessa frågor?

Advokat – utbildningsintyg

Överlåtelse av hyresrätt till lokal

Rune Thomsson behandlar hyresgästens rätt och möjligheter enligt lag att överlåta hyresrätten till en lokal. Här får du en pedagogisk genomgång av de olika scenarion som kan uppstå.

Advokat – utbildningsintyg

Sidoavtal och bostadsrätter

Den som innehar en bostadsrätt har ofta även förråd, parkering och terrass. Hur stabila är dessa ”upplåtelser”? Vi klargör vad som ingår i bostadsrätten och vad som är sidoavtal.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (203)

Seminarier (11)