Kriminalvård

Nyheter (525)

Fel neka muntlig förhandling i uppskovsmål

Dagarna innan en man skulle påbörja sitt straff kom hans överklagande in till förvaltningsrätten, som antydde att hans ”nyckelposition” i ett bolag egentligen var ett ”tämligen enkelt” arbete. Kammarrätten konstaterar att mannen varken fick muntlig förhandling eller tillfälle att skriftligt slutföra talan, trots att det gällde relevanta uppgifter.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Straffrätt, Processrätt, Offentlig rätt

Ersättning för skada i fängelse får inte utmätas

I ett principiellt avgörande slår hovrätten fast att statlig ersättning som en intern fått efter att ha blivit slagen i fängelset inte kan utmätas. Det saknas skäl att behandla ersättningar för personskada som betalas ut av staten på något annat sätt än motsvarande ersättningar från ett försäkringsbolag.