Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning och rättsdatabas

Blendow Lexnova är Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår bevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden. Genom skräddarsydda bevakningsprofiler får du kontinuerlig uppdatering av rätt information och slipper nyhetsflöden som inte berör dig.

News

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatt...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HD klargör hur ett näringsförbud ska utformas

Högsta domstolen, HD, betonar vikten av att ett domslut om näringsförbud formuleras så att det klart framgår vad som är förbudstiden. Hovrätten har i ett mål om ekonomisk brottslighet sänkt förbudstiden från sex till fem år på grund av att mannen ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Fel arbetskläder räcker för uppsägning

Fel arbetskläder på en flyttfirma räcker som saklig grund för uppsägning. Men dessutom hade den anställde gjort sig skyldig till felaktig tidredovisning och varit olovligt frånvarande. Tingsrätten anser att flyttfirman gjort vad som ankommit på bo...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

HD prövar inte mål som togs om efter utpekande

Det blir ingen prövning i Högsta domstolen av misshandelsdomen mot en 25-åring som först friades i hovrätten och därefter fälldes efter en ny rättegång sedan offret pekat ut gärningsmannen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Friad 77-åring fälls för rattfylleri trots demens

Eftersom en bilförare på grund av en pannlobssjukdom inte förstod konsekvenserna av sina gärningar friades han av tingsrätten. Hovrätten anser att eftersom hans agerande var helt adekvat vid förhören i tingsrätten var han medveten om sina handling...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Straffrätt

HD: Bättre rätt till utmätt hästsläp inte styrkt

En kvinna som påstått sig ha bättre rätt till ett hästsläp som utmätts hos hennes dotter förlorar även i Högsta domstolen som inte anser hennes äganderätt styrkt. Motiveringen till varför släpet förvarats cirka 50 mil ifrån kvinnans bostad framstå...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

Konstruktör vinner - får förlängt arbets- och uppehållstillstånd

Eftersom projektet försenades hann mannen inte påbörja sin anställning under den första tillståndsperioden. Den ansökan som mannen gjorde i oktober 2013 är därför att anse som en ny ansökan, inte en förlängning av tidigare tillstånd. Med hänsyn ti...

Instans
Migrationsöverdomstolen
Rättsområden
Migrationsrätt

Kommun inte bunden av yrkande om ny upphandling

Gällivare kommun yrkade på grund av medgivna felaktigheter i ett anbudsunderlag att upphandlingen skulle göras om men fick nej av förvaltningsrätten då ingen lidit skada. Sedan bolaget överklagat slår nu kammarrätten fast att kommunen var bunden a...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

HD: Besittning ingen presumtion för ägande i utmätningsmål

Högsta domstolen bedömer att en man som påstått sig ha bättre rätt till en bil än den kvinna som bilen utmätts hos inte har styrkt sitt påstående om äganderätt. Mannen har visserligen stått som registrerad ägare till bilen och presenterat bland an...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

HD klargör beviskrav gällande bättre rätt till utmätt bil

Högsta domstolen finner att ett bolag har bevisat sin bättre rätt till en utmätt bil även om den vid utmätningstillfället var i gäldenärens, tillika bolagsföreträdarens, besittning på hennes bostadsadress. När bolagets verksamhets- och leveransadr...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Affärsjuridik

Kemisk lukt gav rätt till omedelbar uppsägning

En kemisk stickande lukt gav en hyresgäst rätt att omedelbart flytta från sin lägenhet. Hyresvärden Piteå kommun har ingen rätt till någon del av de fem månadshyrorna som hon dels deponerade dels vägrade betala.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Nyttjanderätt

Kemisk lukt ger rätt till omedelbar uppsägning

En kemisk stickande lukt gav en hyresgäst rätt att omedelbart flytta från sin lägenhet. Hyresvärden Piteå kommun har ingen rätt till någon del av de fem månadshyrorna som hon dels deponerade, dels vägrade betala.

Instans
Hovrätten för Övre Norrland
Rättsområden
Nyttjanderätt

Nämndeman somnade - ny dom i mål om mordförsök

Tio års fängelse för mordförsök blev det för huvudmannen i ett mål som fick tas i Nacka tingsrätt om sedan en nämndeman somnat under huvudförhandlingen. Den medåtalade fick straffet för misshandel sänkt till åtta månader jämfört med den undanröjda...

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Straffrätt

Förlorar Bandhagen-trea efter otillåten andrahandsuthyrning

En kvinna som har hyrt ut en lägenhet på tre rum och kök i Bandhagen i andra hand utan tillstånd från hyresvärden förlorar hyreskontraktet. Hovrätten delar hyresnämndens bedömning att kvinnan saknar skyddsvärt behov av lägenheten eftersom hon har ...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Hur fungerar det?

Våra jurister skriver kärnfulla sammanfattningar av rättsfall och distribuerar vid sidan av dessa även all lagstiftning samt förarbeten. Vilken information en abonnent får beror på dennes bevakningsprofiler. Användaren bestämmer själv namn på sina bevakningar, hur ofta informationen ska komma, vilka rättsområden som ska bevakas samt vilka instanser. Systemet är mycket detaljerat och begränsas endast av användarens behov och kreativitet.

Hur får man informationen?

Användaren får dagligen eller veckovis sammanfattningar av rättsfall, lagstiftning och förarbeten skickade till sin e-post. Verkar ett rättsfall intressant kan man sedan enkelt logga in för att läsa hela materialet som en PDF-fil. Man kan även följa nyhetsflödet inne på sin personliga Lexnova-sida genom att klicka på de olika bevakningsprofilerna som har skapats.

Vad bevakar vi?

Vi har en omfattande bevakning av alla landets instanser, inkl. tingsrätter och förvaltningsdomstolar. Vi har en total bevakning på all lagstiftning och förarbeten. Vi distribuerar alla avgöranden från överinstanserna och en stor del av avgörandena från mellaninstanser. Från underinstanserna görs en hård sållning och endast de rättsfall som våra jurister bedömer som intressanta plockas ut.

Vi bevakar följande instanser:

 • Högsta domstolen
 • Hovrätterna
 • Tingsrätterna
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Kammarrätterna
 • Förvaltningsrätterna
 • Arbetsdomstolen
 • EU-domstolen
 • EU-kommissionen
 • Europadomstolen
 • Hyresnämnderna
 • Mark- och miljööverdomstolen
 • Mark- och miljödomstolarna
 • Migrationsöverdomstolen
 • Migrationsdomstolarna
 • Advokatsamfundet
 • Aktiemarknadsnämnden
 • Allmänna reklamationsnämnden
 • Bokföringsnämnden
 • Datainspektionen
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Justitiekanslern
 • Justitieombudsmannen
 • Konkurrensverket
 • Patent- och marknadsöverdomstolen
 • Revisorsinspektionen
 • Skatterättsnämnden
 • Skolinspektionen
 • Socialstyrelsen
 • Internetstiftelsen i Sverige
 • Överklagandenämnden för högskolan

Senaste Nyheterna

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatt...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HD klargör hur ett näringsförbud ska utformas

Högsta domstolen, HD, betonar vikten av att ett domslut om näringsförbud formuleras så att det klart framgår vad som är förbudstiden. Hovrätten har i ett mål om ekonomisk brottslighet sänkt förbudstiden från sex till fem år på grund av att mannen ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Fel arbetskläder räcker för uppsägning

Fel arbetskläder på en flyttfirma räcker som saklig grund för uppsägning. Men dessutom hade den anställde gjort sig skyldig till felaktig tidredovisning och varit olovligt frånvarande. Tingsrätten anser att flyttfirman gjort vad som ankommit på bo...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Arbetsrätt, HR

HD prövar inte mål som togs om efter utpekande

Det blir ingen prövning i Högsta domstolen av misshandelsdomen mot en 25-åring som först friades i hovrätten och därefter fälldes efter en ny rättegång sedan offret pekat ut gärningsmannen.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Testa Lexnova Nyheter

Med vår juridiska nyhetstjänst håller du dig ständigt uppdaterad. Du får en skräddarsydd personlig nyhetsbevakning inom dina rättsområden.

Beställ nu

Är du student?

Håll dig uppdaterad om vad som händer. Prova på vårt studentabonnemang kostnadsfritt under ett år.

Prova på nu