Infrastruktur

Nyheter (1976)

Kommun får ”utestänga” privata betalningsbolag

Kommuner är inte tvungna att låta privata bolag erbjuda mobila betallösningar för parkeringstjänster, konstaterar Konkurrensverket i ett nytt beslut. Två privata bolag ansåg att Göteborgs kommun utestängde privata aktörer från marknaden. Konkurren...

Instans
Konkurrensverket
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Regionupphandling av busstrafik ska göras om

Fordonens högsta tillåtna ålder höjdes, trots att det inte fanns något förbehåll i upphandlingsdokumenten om att villkoret kunde komma att ändras eller bli föremål för förhandling. En sådan väsentlig ändring strider mot principerna om likabehandli...

Instans
Förvaltningsrätten i Uppsala
Rättsområden
Offentlig rätt

Härryda kommun får inte sätta upp digital vägskylt

Kammarrätten nekar Härryda kommun att sätta upp en digital skylt vid riksväg 27/40, och upphäver därmed förvaltningsrättens dom. Kommunens intresse av att genom skylten välkomna trafikanter till kommunen och informera om aktuella händelser väger i...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport

Regeringen föreslår att Sverige ska tillträda ett protokoll om elektroniska fraktsedlar till den så kallade CMR-konventionen. Konventionen reglerar internationella transporter av gods på väg. Regeringen lägger också fram förslag till lagändringar ...