Trafik och fordon

Nyheter (1193)

Båt nekas använda märkt bränsle

Ska transporter i den egna verksamheten som sker mot ersättning vara skattebefriade eller inte? För skattebefrielse krävs att transporterna sker uteslutande för annat än privat ändamål. Kammarrätten går emot förvaltningsrätten och anser att den ak...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Miljörätt, Offentlig rätt

Bedrägeri räddar bilägare från felparkeringsavgift

En bilägare fick betala felparkeringsavgift trots att han blev av med bilen genom ett bedrägeri. Tingsrätten ansåg att han skulle betala eftersom han lämnat ifrån sig bilen frivilligt men hovrätten anser det visat att mannen förlorat bilen genom b...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Traktorförare frias från olovlig körning

En förare av en så kallad A-traktor fälldes i båda instanser för fortkörning men inte för olovlig körning. Då fordonet besiktigats och godkänts anser inte hovrätten det visat att mannen haft uppsåt till brottet.

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Ingen dubbelbestraffning för brott mot körtider

Ett transportföretag som påförts sanktionsavgift på knappt 100 000 kronor för brott mot kör- och vilotiderna anser att det strider mot dubbelbestraffningsförbudet att både sanktioneras för sin underlåtenhet att organisera, informera och kontroller...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Europeisk rätt

Bilägare ska betala tilläggsavgift - trots sjukdom

Kammarrätten fastställer Förvaltningsrätten i Växjös beslut om att en kvinna är skyldig att betala tilläggsavgift till följd av att hon inte betalat sin trängselskatt i tid. Kvinnan anses inte ha varit så nedsatt av sjukdom att det framstår som up...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Offentlig rätt

Mildrad dom mot lastbilschaufför efter dödsolycka

Det var inte grovt brott när en lastbil frontalkrockade med en bil, och orsakade en mans död. Även om hovrätten godtar chaufförens förklaring om att det svartnade för hans ögon vid en hostattack, borde han ha vidtagit åtgärder för att undvika en k...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Offentlig rätt, Straffrätt

Härryda kommun får inte sätta upp digital vägskylt

Kammarrätten nekar Härryda kommun att sätta upp en digital skylt vid riksväg 27/40, och upphäver därmed förvaltningsrättens dom. Kommunens intresse av att genom skylten välkomna trafikanter till kommunen och informera om aktuella händelser väger i...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt