Folkbokföring, namnfrågor m.m.

Nyheter (453)

Transkvinna ska avtjäna straff på anstalt för män

En person som identifierar sig som kvinna och medicinerar med östrogen och testosteronblockerare, men inte genomgått könsoperation eller bytt personnummer, ska placeras på anstalt avsedd för män. Transsexuella ska visserligen behandlas utifrån det...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Europeisk rätt

Flitig fritidsresenär får inte ha extrapass

Att en i dag 76-årig mans ordinarie pass ofta inte är tillgängligt eftersom det befinner sig på en utländsk ambassad under pågående visumhandläggning, och att han därför under perioder blir förhindrad att resa utgör inte särskilda skäl för att bev...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Vinner folkbokföringsmål mot Skatteverket

Genom kortbetalningar, trängselskatteregistreringar och medicinuttag har en man gjort det antagligt att han regelmässigt skulle tillbringa sin dygnsvila i Sverige i minst ett år från anmälan om inflyttning. Mannen – som enligt egen uppgift bott ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

HFD ska pröva om Prins är lämpligt som förnamn

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i fråga om Prins är lämpligt som förnamn eller inte. En oenig förvaltningsrätt har bedömt att Prins är ett lämpligt namn eftersom det är ”ett i folkbokföringen förekommande förnamn” och mena...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Man nekas byte till ett av fruns två efternamn - saknas stöd i lag

Kammarrätten i Stockholm upphäver Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i ett mål om namnbyte. En man hade ansökt om att byta till ett av sin frus dubbla efternamn. Skatteverket avslog hans ansökan med hänvisning till att det i lagen om personnamn, PN...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

Pappa får ut uppgift om söners bostadsadress

Kammarrätten i Stockholm upphäver ett beslut från Skatteverket och ger en man rätt att få ta del av sekretessmarkerade adressuppgifter om sina två söners bostadsort. Med hänsyn till bland annat att de brottsmisstankar mot mannen som föranledde sek...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Spansk kvinna nekas registrering av föräldraskap - saknas stöd i lag

Kammarrätten i Stockholm upphäver Förvaltningsrätten i Stockholms dom om registrering av föräldraskap för en spansk kvinna. Kvinnan flyttade under 2017 till Sverige tillsammans med sin partner och deras gemensamma son och ansökte i samband med det...

Riddarhuset nekas tillgång till uppgifter om nyfödda

Kammarrätten i Stockholm avslår Riddarhusets överklagande i ett ärende gällande tillgång till personuppgifter om samtliga nyfödda barn i Sverige ”med en manlig vårdnadshavare med maka”. Kammarrätten anser att Skatteverket och Statens personuppgift...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Förföljd får kvarskrivning efter inbrott hos advokat

Kammarrätten i Göteborg ändrar underinstansernas tidigare dom och beslut – och bifaller en persons ansökan om så kallad kvarskrivning. Personen hade tidigare fått avslag på sin ansökan om förlängd kvarskrivning av Skatteverket, och därefter fått a...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Ett säkert statligt ID-kort - med e-legitimation

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag till förändringar av de krav och rutiner som gäller för svenska identitetshandlingar i syfte att minska det ökande antalet bedrägerier som begås med användning av förfalskade handlingar. ...

Rättsområden
Offentlig rätt

Föräldrar förlorar i KamR - "Prins” olämpligt som förnamn

Kammarrätten i Sundsvall ändrar en tidigare dom från Förvaltningsrätten i Falun och förklarar att Prins är olämpligt som förnamn. Ärendet prövades först efter att Skatteverket, SKV, beslutade att avslå ett föräldrapars ansökan om förnamnet Prins f...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt