Tullrätt

Nyheter (361)

Oljebolag får rätt - tulltillägg oproportionerligt

Tullverkets beslut att påföra ett oljebolag tulltillägg med drygt en miljon kronor var oproportionerligt, anser kammarrätten. Bolaget hade felaktigt kryssat i rutan ”EU” i stället för ”icke EU” när man skulle ange tullstatus för införsel av bunker...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Skatterätt

KamR beslutar om lägre antidumpningstull

Kammarrätten i Göteborg ändrar förvaltningsrättens dom och beslutar att en individuell så kallad antidumpningstull om 17,9 procent ska tas ut istället för den tidigare beslutade högre antidumpningstullen om 36,1 procent. Ett bolag hade lämnat fela...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt