Tvångsvård m.m.

Nyheter (1128)

Kommun får ersättning för avviken asylsökande

Pojken omfattas enligt kammarrätten av LMA, och det har varit nödvändigt att han – som haft ett omfattande vårdbehov, vistats på flera HVB- och SiS-hem och fått vård enligt såväl SoL som LVU – haft kvar sin plats trots att han varit avviken. Efter...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Oenig kammarrätt ger föräldrar rätt till mer umgänge

Föräldrarna till en autistisk flicka som omhändertagits genom LVU begärde utökat umgänge med sin dotter. Kammarrätten i Göteborg utökar nu umgänget för föräldrarna från en gång i månaden till en gång var tredje vecka. Två av ledamöterna är dock sk...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Chefs-JO oroad över inkonsekvent användande av väntceller

Vid inspektioner av flera häkten uppmärksammades att Kriminalvården använde så kallade väntceller, fönsterlösa rum på cirka tre kvadratmeter, för att förvara intagna i väntan på exempelvis inskrivning. Chefsjustitieombudsmannen anser i ett särskil...

Instans
Justitieombudsmannen
Rättsområden
Offentlig rätt

Ingen LVU trots alkoholrelaterade incidenter

Kammarrätten i Stockholm avslår en ansökan om LVU-vård för tre syskon. Av utredningen framgår att två incidenter inträffat 2018 respektive 2019 i samband med att föräldrarna druckit alkohol. Kammarrätten ser allvarligt på detta, men framhåller bla...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt

HFD prövar inte oenig dom om omhändertagande av syskon

Kammarrätten i Stockholm biföll delvis en ansökan om omhändertagande av två syskon, en fyraårig pojke och en sextonårig flicka. Kammarrätten biföll ansökan avseende fyraåringen, men inte sextonåringen. Två kammarrättsråd och en nämndeman var dock ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Kammarrätten djupt oenig om LVU för syskon

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll en ansökan om omhändertagande av två syskon, en fyraårig pojke och en sextonårig flicka, på grund av föräldrarnas bristande omsorg. Kammarrätten i Stockholm anser att ett omhändertagande behövs avseende fyraår...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Svårväckt 16-åring utan gymnasiebehörighet familjehemsplaceras

I Kammarrätten i Göteborg fastställs ett beslut gällande familjehemsplacering för en 16-årig pojke. Enligt domen står det klart att pojkens behov av bland annat stabilitet och struktur inte kan tillgodoses hos hans mamma – som misslyckats med att få iväg pojken till skolan under en längre tid.

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt

Får ytterligare ersättning för arbete i LVU-mål

Kammarrätten ger en jurist ersättning för arbete i enlighet med den kostnadsräkning som han lämnat till förvaltningsrätten. Därmed ersätts han för fem och en halv timmes arbete, istället för tre. Av dessa avser 60 minuter förberedande respektive avslutande arbete, och 90 möte med klienten – som varit mycket kontaktsökande – och socialtjänsten.

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Rättsväsende

Religiösa vanföreställningar ger fortsatt tvångsvård

Kammarrätten i Göteborg fastställer förvaltningsrättens beslut om att en 44-årig man ska beredas fortsatt psykiatrisk tvångsvård. Mannen – som alltså fortfarande bedöms ha en allvarlig psykisk störning – har bland annat uppvisat paranoida och reli...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt