Processrätt

Rättsområden

Urval av experter

Bengt Bolin
Advokat vid Advokatfirman Lindahl
Fredrik Bergman
Jurist & chef för Centrum för rättvisa
Johannes Forssberg
Jurist, Centrum för rättvisa

Nyheter (11616)

Kommun inte bunden av yrkande om ny upphandling

Gällivare kommun yrkade på grund av medgivna felaktigheter i ett anbudsunderlag att upphandlingen skulle göras om men fick nej av förvaltningsrätten då ingen lidit skada. Sedan bolaget överklagat slår nu kammarrätten fast att kommunen var bunden a...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Nämndeman somnade - ny dom i mål om mordförsök

Tio års fängelse för mordförsök blev det för huvudmannen i ett mål som fick tas i Nacka tingsrätt om sedan en nämndeman somnat under huvudförhandlingen. Den medåtalade fick straffet för misshandel sänkt till åtta månader jämfört med den undanröjda...

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Straffrätt

Avtalstvist tas om efter felaktig stupstock

Nacka tingsrätt gjorde fel som riktade ett stupstocksföreläggande mot ett företag i en avtalstvist då det fortfarande återstod frågor om vilka omständigheter som parterna åberopade och utan att parterna förelagts att ge in bevis. Nu måste hela målet tas om i tingsrätten.

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt, Affärsjuridik

Fel dra in kuratorinsats - trots att den inte används

Region Skåne drog in kvinnans LSS-insats i form av kurator, sedan det visat sig att den endast nyttjats av hennes mamma. Förvaltningsrätten avslog överklagandet – men nu upphävs beslutet. Det är enligt kammarrätten nämligen inte möjligt att ändra ...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt

Markanvisningsdom undanröjs på grund av rättegångsfel

Genom att förordnandet för en av de två särskilda ledamöterna hade löpt ut var förvaltningsrätten inte domför vid prövningen. Domen undanröjs nu därför av kammarrätten, och målet – som rör laglighetsprövning enligt kommunallagen – återförvisas til...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Fastighetsjuridik

Play (63)

Nytt HD-avgörande om processuell preklusion

Ett nytt avgörande i Högsta domstolen öppnar för att grunder och bevis kan åberopas på ett sent stadium i rättegången. Magnus Widebeck analyserar gränserna för "giltig ursäkt", som nu kanske har töjts ut lite.

Expertkommentarer (118)

Seminarier (4)