Kyrkorätt

Nyheter (236)

HFD: Kommunbeslut om moskébygge strider inte mot lag

Högsta förvaltningsdomstolen anser inte att det stred mot lag när ett utskott inom en kommunal nämnd i Halmstad kommun fattade beslut om att godkänna ett reservationsavtal som bland annat omfattade byggandet av en moské på en fastighet inom kommun...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt

Söner nekas PT - sambo får bestämma gravplats

Det är den man som en kvinna varit sambo med i 27 år som har sista ordet när det gäller frågan om var hon ska begravas – inte hennes söner. Det står klart sedan såväl Kammarrätten i Stockholm som Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutat att int...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Familjerätt, Offentlig rätt

Tillstånd för byggåtgärder på kyrka blir fråga för HFD

Länsstyrelsen i Uppsala län avslog i juni 2015 en kyrkoförsamlings ansökan om att dels göra en ramp av det befintliga golvet i kyrkans vapenhus, dels göra en ny kyrkoentré. Församlingen överklagade till Förvaltningsrätten i Uppsala och framförde i...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt