Johan Wingmark

Johan Wingmark

Advokat och delägare på AG Advokat

, specialiserad inom entreprenadrätt samt process- och skiljemannarätt. Tidigare verksam vid Svea hovrätt. 

Expertkommentarer

Seminarier