Skatterätt

Rättsområden

Urval av experter

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket
Urban Kardvik
Auktoriserad skatterådgivare på Grant Thornton

Nyheter (14846)

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatt...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HFD: Klarnas kassahanteringstjänster skattepliktiga

Högsta förvaltningsdomstolen bedömer att Klarna Bank AB:s kassahanteringstjänster, KPM och KCO, som erbjuds e-butiker var för sig utgör ett enda skattepliktigt tillhandahållande – inte sådana bank- och finansieringstjänster som undantas från skatt...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxeras för skentransaktioner mellan bolag

En man som bedömts genomföra skentransaktioner mellan sin enskilda firma och flera andra bolag som han äger förlorar i såväl förvaltningsrätt som kammarrätt. Intäkterna för hans enskilda firma höjs och han nekas avdrag samt påförs skattetillägg fö...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt

HFD: Lägenhetsuthyrning till bolag undantagen skatteplikt

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer ett förhandsbesked om att ett bolag som hyr ut lägenheter till företag under fyra månader alternativt fem månader – båda med möjlighet till förlängning under ytterligare månader – inte omfattas av skattepli...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

HFD: Lägenhetsuthyrning till bolag undantagen skatteplikt

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer ett förhandsbesked om att ett bolag som hyr ut lägenheter till företag under fyra månader alternativt fem månader – båda med möjlighet till förlängning under ytterligare månader – inte omfattas av skattepli...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Compliance

SRN oenig om bostadsrättsaffär innebär väsentlig anknytning

Makar som precis innan sin flytt till Portugal köpt en bostadsrättslägenhet i Sverige för att nyttja som fritidsbostad anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige, enligt Skatterättsnämndens majoritet. Det spelar ingen roll att makarnas vuxna ...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt

SRN oenig om bostadsrättsaffär innebär väsentlig anknytning

Makar som precis innan sin flytt till Portugal köpt en bostadsrättslägenhet i Sverige för att nyttja som fritidsbostad anses inte ha väsentlig anknytning till Sverige, enligt Skatterättsnämndens majoritet. Det spelar ingen roll att makarnas vuxna ...

Instans
Skatterättsnämnden
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxerad nekas PT - beskattas för miljonöverföringar från Bermuda

Insättningar på drygt 2,3 miljoner kronor som en man fått från bankkonton tillhörande ett bolag i Bermuda ska beskattas som lön. Det står klart när Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Mannen har bedömts vara ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxerad nekas PT - beskattas för miljonöverföringar från Bermuda

Insättningar på drygt 2,3 miljoner kronor som en man fått från bankkonton tillhörande ett bolag i Bermuda ska beskattas som lön. Det står klart när Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Mannen har bedömts vara ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Upptaxerad nekas PT - beskattas för miljonöverföringar från Bermuda

Insättningar på drygt 2,3 miljoner kronor som en man fått från bankkonton tillhörande ett bolag i Bermuda ska beskattas som lön. Det står klart när Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd. Mannen har bedömts vara ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

HFD ska pröva om "Morgonpasset"-programledare omfattas av reducerad moms

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en programledare för Sveriges radios program Morgonpasset omfattas av en reducerad moms eftersom hennes avtal med radion även omfattar en överlåtelse av upphovsrätten till de ”prator” hon tillhandahåller. ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

HFD ska pröva om "Morgonpasset"-programledare omfattas av reducerad moms

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en programledare för Sveriges radios program Morgonpasset omfattas av en reducerad moms eftersom hennes avtal med radion även omfattar en överlåtelse av upphovsrätten till de ”prator” hon tillhandahåller. ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

HFD ska pröva om "Morgonpasset"-programledare omfattas av reducerad moms

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om en programledare för Sveriges radios program Morgonpasset omfattas av en reducerad moms eftersom hennes avtal med radion även omfattar en överlåtelse av upphovsrätten till de ”prator” hon tillhandahåller. ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Förmånsbeskattas för dotters tillgång till tävlingshästar

En man påförs nästan 400 000 kronor ytterligare i lön för inkomståret 2014 eftersom han bedöms ha fått en förmån i form av dispositionsrätt till ett antal tävlingshästar åt sin dotter av ett bolag som mannen äger indirekt genom ett annat bolag. Bo...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Förmånsbeskattas för dotters tillgång till tävlingshästar

En man påförs nästan 400 000 kronor ytterligare i lön för inkomståret 2014 eftersom han bedöms ha fått en förmån i form av dispositionsrätt till ett antal tävlingshästar åt sin dotter av ett bolag som mannen äger indirekt genom ett annat bolag. Bo...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Förmånsbeskattas för dotters tillgång till tävlingshästar

En man påförs nästan 400 000 kronor ytterligare i lön för inkomståret 2014 eftersom han bedöms ha fått en förmån i form av dispositionsrätt till ett antal tävlingshästar åt sin dotter av ett bolag som mannen äger indirekt genom ett annat bolag. Bo...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Play (14)

Åtgärder för att förbättra skatteprocessen

Börje Leidhammar analyserar och kommenterar en ny viktig rapport , "Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål - ökad samsyn mellan parter", som tagits fram i samarbete mellan Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Advokat – utbildningsintyg

Momsnyheter från första halvåret 2019

Jan Kleerup tar upp avgöranden rörande moms i skatterättsnämnden, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen från det första halvåret 2019. Han ger en pedagogisk genomgång kapitel för kapitel i momslagen

Advokat – utbildningsintyg

Obegränsad skattskyldighet i Sverige

Obegränsad skattskyldighet i Sverige är central i skatterätten. Enligt ett nytt rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen anses inte väsentlig anknytning föreligga på grund av att utlandsvistelsen pågått under lång tid – trots att anknytning fanns av andra skäl. Domen kommer få stor betydelse och genomslag i rättstillämpningen.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (119)

Seminarier (1)