Skatterätt

Rättsområden

Urval av experter

Ulla Werkell
Skattejurist hos Fastighetsägarna, ledamot i Skatterättsnämnden.
Börje Leidhammar
Advokat och adj. professor, f.d. skattedirektör, Riksskatteverket

Nyheter (14678)

Play (12)

Expertkommentarer (117)

Seminarier (1)