Eric Grimlund

Eric Grimlund

Advokat och delägare Landahl Advokatbyrå

Advokat och delägare Landahl Advokatbyrå

Play

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de kritiska frågorna om vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går även igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer