Entreprenadrätt

Urval av experter

Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat
Erik Bogegård
Biträdande jurist vid DLA Piper

Nyheter (746)

Översvämning inte dräneringens fel

Fastighetsägarna hade legat och sovit i källaren när de steg upp på golvet och trampade i vatten på morgonen. Sammantaget anser tingsrätten att det inte kan anses ens övervägande sannolikt att översvämningen orsakades av ett vid köpet bristfälligt...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Material ingick i entreprenad trots lågt pris

Priset ter sig lågt och i tidigare avtal hade materialet ingått i priset. Men ändå anser tingsrätten att priset för en entreprenad på en tandläkarmottagning ska anses inkludera materialet. Bevisbördan lades på entreprenören.

Instans
Södertörns tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Anbud gäller som avtal

Eftersom en beställare av en renovering och ombyggnad till bostäder inte kunnat visa något avtal gäller anbudets innehåll som avtal. Och eftersom den påstådda reklamationen inte närmare beskriver vad felen handlar om anses inte reklamation ha skett.

Instans
Malmö tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

WSP förlorar mot Nacka om ändring av talan

Konsultföretaget WSP hävdade att Nacka kommun gjort en otillåten taleändring när man begärde mångmiljonvite för försenad leverans av bygghandlingar. Men att talan justerades anser både Nacka tingsrätt och Svea hovrätt vara en tillåten inskränkning...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Processrätt

Ingen ersättning för svikt i golv

Byggfirman såg inte till att golvet lades på ett tillräcklig plant underlag på nedervåningen i ett 1800-talshus och på övervåningen lades golvet direkt på befintligt trägolv. Oavsett om fel förelåg har konsumenten inte gett byggaren möjlighet att avhjälpa felet och nekas därför ersättning.

Instans
Skaraborgs tingsrätt
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Skriftlig reklamation inte oskälig

Krav på skriftlig reklamation inom 30 dagar mellan två företag kan inte anses oskäligt.  Därmed slipper ett företag betala skadestånd trots eventuella brister i kontrollerna av svetsningsarbeten vid byggandet av Tele2 Arena.

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Inte fackmässigt gräva av avloppsrör

Det var inte fackmässigt av ett dräneringsföretag i Göteborg att ta bort mindre än 50 procent av tätskiktet eller att lägga dräneringsledningen grundare än grundsulan och utan fall. Eftersom en viss dräneringsmetod nämndes i avtalet och monterings...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Konsument slapp betala 625 000 efter oklar fakturering

Hovrätten för Nedre Norrland och Gävle tingsrätt kommer till totalt motsatta slutsatser om huruvida priset för en renovering av ett 100 år gammalt hus är skäligt. Beställarna sliper betala över 600 000 kronor i hovrätten då entreprenören ”överhuvu...

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Fel neka entreprenör åtgärda fel

En huvudentreprenör vägrade låta en underentreprenör avhjälpa omfattande fel i samband med renoveringar hos två privatpersoner. Underentreprenören ansågs inte kapabel att åtgärda felen. Nu har Göteborgs tingsrätt slagit fast att huvudentreprenören...

Instans
Göteborgs tingsrätt
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Play (5)

Tider och ansvar enligt AB 04

Avsnittet behandlar fjärde och femte kapitlen i AB 04, vilka är helt avgörande för att tillämpa ett entreprenadkontrakt. Eric Grimlund går pedagogiskt igenom hur och inom vilka tider entreprenaden ska färdigställas, samt frågan om ansvar för eventuella fel och rättigheter och skyldigheter för att avhjälpa felen.

Advokat – utbildningsintyg

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar flest tvister mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav – och hur detta ska vara utformat för att inte riskera preskription. Hon kompletterar med ny praxis.

Advokat – utbildningsintyg

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de kritiska frågorna om vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går även igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Advokat – utbildningsintyg

Expertkommentarer (87)

Seminarier (1)