Fastighetsköp

Nyheter (926)

HD ska pröva mål om bättre rätt till fastighet

Tingsrätten fann det inte visat att Vallentuna kommun och ett bolag kommit överens om att skjuta på tillträdesdagen och att bolaget därmed varit i dröjsmål med betalningen, samt att kommunen haft rätt att häva avtalet. Nu ska Högsta domstolen pröva om det krävdes en hävningsförklaring och om en tillräckligt tydlig hävningsförklaring gjordes i rätt tid.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Fel förvänta sig modern imkanal vid fastighetsköp

Ett 60 år gammalt hus kan inte förväntas ha en bättre konstruktion än vad som gällde under byggåret. Att en påbyggnad och en köksrenovering utförts på senare år förändrar inte saken. Köparna får därför ingen ersättning för en felaktigt konstruerad imkanal.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Fastighetsjuridik