Lexnova Play

Entreprenadrätt

NYHET! Med vår juridiska webbserie håller du dig snabbt uppdaterad inom entreprenadrätt. En gång i månaden guidar landets ledande juridiska experter dig genom aktuella frågeställningar och ger praktiska tips i ett digitalt format.

  • Följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning
  • Juridiska nyheter via webb-tv
  • Var som helst – när som helst

Urval av experter

Ulrika Strömbom
Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander
Bo Linander
Advokat, delägare Advokatbyrån Hellgren Linander
Eric Grimlund
Advokat och delägare Landahl Advokatbyrå

Play (4)

Konsultens ansvar för fel och skada enligt ABK 09

Vid inträffad skada är preskriptionsbestämmelsen i ABK 09 den som genererar flest tvister mellan parterna. Ulrika Strömbom går igenom när en beställare av ett konsultuppdrag senast måste framställa ett krav – och hur detta ska vara utformat för att inte riskera preskription. Hon kompletterar med ny praxis.

Advokat – utbildningsintyg

Entreprenörens åtagande och ÄTA enligt AB 04

Avsnittet behandlar första och andra kapitlet i AB 04, kapitel som reglerar de kritiska frågorna om vad som ingår i entreprenörens åtagande och vad som följaktligen utgör ÄTA. Eric Grimlund går även igenom flera av de tolkningsproblem ÄTA frågorna medför.

Advokat – utbildningsintyg