Ulrik Hägge

Ulrik Hägge

Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå

Advokat och delägare vid Rosengrens advokatbyrå

Expertkommentarer

Betalning av skuld

Omfattas betalning till borgenärs borgenär av 4 kap. 10 § konkurslagen – eller måste det vara en betalning av konkursgäldenärens egna skulder, som sker till gäldenärens egen borgenär? Ulrik Hägge analyserar en färsk HD-dom.