Avtalsrätt

Urval av experter

Sofia Halliday Bruno
Advokat och delägare, Gro Advokatbyrå.
Ida Lindberg
Advokat och delägare, Gro Advokatbyrå

Nyheter (3544)

Inte bevisat att betalningar till ”riskprojekt” i Sydafrika utgjort lån

En 51-årig man har inte visat att betalningar på sammanlagt 300 000 kronor som han gjort till en 55-årig man i syfte att användas i ett ”riskprojekt” i Sydafrika utgjort lån. Bland annat parternas korrespondens tyder på att det istället varit fråga om en investering, enligt tingsrätten, som därför ogillar 51-åringens talan om återbetalning.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik

HD ska pröva mål om bättre rätt till fastighet

Tingsrätten fann det inte visat att Vallentuna kommun och ett bolag kommit överens om att skjuta på tillträdesdagen och att bolaget därmed varit i dröjsmål med betalningen, samt att kommunen haft rätt att häva avtalet. Nu ska Högsta domstolen pröva om det krävdes en hävningsförklaring och om en tillräckligt tydlig hävningsförklaring gjordes i rätt tid.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Ingen ersättning för svikt i golv

Byggfirman såg inte till att golvet lades på ett tillräcklig plant underlag på nedervåningen i ett 1800-talshus och på övervåningen lades golvet direkt på befintligt trägolv. Oavsett om fel förelåg har konsumenten inte gett byggaren möjlighet att avhjälpa felet och nekas därför ersättning.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik, Fastighetsjuridik

Seminarier (4)