Företagshemligheter

Nyheter (17)

Vitesförbud mot tidigare anställd upphävs delvis av AD

Arbetsdomstolen river upp ett förbud mot en före detta anställd i ett företag inom kraftindustrin om att utnyttja eller röja offerter och ritningar sedan han gått över till konkurrerande verksamhet. Däremot står vitesförbudet rörande kalkylprogram...

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Arbetsrätt, Affärsjuridik

Anbud i foto-upphandling lämnas ut

En fotograf begärde ut bland annat bilder och beskrivningar av tillvägagångssätt av anbudsgivarna i Umeå kommuns upphandling av fotografer. Kammarrätten anser att dessa uppgifter rör affärs- eller driftsförhållanden men att ett röjande inte innebä...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Affärsjuridik

Tingsrätt utfärdade vitesförbud utan lagliga förutsättningar - inget skadestånd trots överträdelse av EKMR

Ett franchisebolag ansökte vid Falu tingsrätt om att en tidigare franchisetagare och dess ställföreträdare interimistiskt skulle förbjudas att utnyttja eller röja franchisebolagets företagshemligheter. Tingsrätten biföll ansökan och beslutade om e...

Instans
Justitiekanslern
Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt, Skadeståndsrätt, Affärsjuridik, Europeisk rätt

Arbetsgivare förlorar mångmiljontvist mot tidigare anställda - företagshemligheter utnyttjades inte i nytt bolag

Halmstads tingsrätt ogillar käromålet och ”friar” två män som i ett mål om företagshemligheter krävts på mångmiljonskadestånd av moderbolaget till sin tidigare arbetsgivare. Männen har under 20 års tid varit verksamma inom ett svenskt aktiebolag s...

Instans
Halmstads tingsrätt
Rättsområden
Immaterialrätt, Skadeståndsrätt, Affärsjuridik, Arbetsrätt

Låsföretag förlorar mot före detta anställda - inte visat att nystartad konkurrerande verksamhet inneburit ekonomisk skada

Efter att fyra arbetstagare sagt upp sig från sina anställningar på ett låsföretag för att istället börja jobba för ett konkurrerande företag uppstod en tvist mellan parterna. Låsföretaget gjorde gällande att de anställda redan innan det att deras...

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Arbetsrätt, Affärsjuridik, Övriga rättsområden