Köprätt

Nyheter (993)

HD ska pröva mål om bättre rätt till fastighet

Tingsrätten fann det inte visat att Vallentuna kommun och ett bolag kommit överens om att skjuta på tillträdesdagen och att bolaget därmed varit i dröjsmål med betalningen, samt att kommunen haft rätt att häva avtalet. Nu ska Högsta domstolen pröva om det krävdes en hävningsförklaring och om en tillräckligt tydlig hävningsförklaring gjordes i rätt tid.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Affärsjuridik

Ingen ersättning för svikt i golv

Byggfirman såg inte till att golvet lades på ett tillräcklig plant underlag på nedervåningen i ett 1800-talshus och på övervåningen lades golvet direkt på befintligt trägolv. Oavsett om fel förelåg har konsumenten inte gett byggaren möjlighet att avhjälpa felet och nekas därför ersättning.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övriga rättsområden, Affärsjuridik, Fastighetsjuridik