Migrationsrätt

Rättsområden

Urval av experter

Viktoria Nyström
Advokat och grundare, AE Nyströms Advokatbyrå
Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International
Amanda Johansson Köves
Doktorand i familjerätt och migrationsrätt

Nyheter (8824)

Fel av socialnämnd att inte göra egen åldersutredning

Rättsmedicinalverket har inte gjort något utlåtande om klagandes ålder, och det framgår inte om socialnämnden haft tillgång till Migrationsverkets åldersutredning och beslut i frågan. Eftersom nämnden därmed har brustit i sin utredningsskyldighet när man beslutat att avsluta familjehemsplaceringen upphäver kammarrätten underinstansernas avgöranden.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

EU-medborgare slipper utvisning för koppleri

En 43-årig kvinna som dömts till sex månaders fängelse för koppleri slipper utvisas till Ungern. Hovrätten över Skåne och Blekinge lutar sig mot den allmänna riktlinjen om att minst ett års fängelse krävs för utvisning till annat EU-land.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Straffrätt, Migrationsrätt

Expertkommentarer (120)

Moment 22 i asylprocessen

Ett giltigt pass är ofta ett krav för uppehållstillstånd, men långa handläggningstider bidrar till att inlämnat pass löper ut under asylprocessen. Ett inlämnat pass kan inte krävas tillbaka för att förnyas, och samtidigt riskerar asylsökande som inte lämnar in sitt pass att få avslag – ett migrationsrättsligt moment 22 med anledning av arkivlagens regler.

Asylsökande och tortyr

Vilka krav ställs på tortyrskadeutredningar och vad innebär en framtida risk att utsattas för tortyr? Madelaine Seidlitz analyserar ett viktigt avgörande från Europadomstolen, i ljuset av den kritik som finns mot svenska myndigheters bedömning av asylsökandes berättelser om tortyr.