Arv, gåva och testamente

Nyheter (737)

Dödsbodelägare beskattas för fastighetsförsäljning

Genom att Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd står det klart att en ensam dödsbodelägare ska beskattas för en fastighetsförsäljning som vidtogs i dödsboets namn. Dödsboet skiftades i samband med att bouppteckn...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt, Familjerätt

Lurade till sig hus för mångmiljonbelopp

En mäklare döms i hovrätten till 3,5 års fängelse sedan hon förfalskat ett gåvobrev, sökt lagfart och sålt en fastighet för 6,2 miljoner kronor. Samtidigt pågår tvisten om vem som har bättre rätt till fastigheten och de nya ägarna kan tvingas lämn...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Familjerätt, Straffrätt

Gåva av fritidshus likställs med testamente

Den gåva, i form av bostadsfastighet och fritidshus, som en maka fick ska likställas med testamente. Maken som skänkte egendomen behöll nämligen nyttjanderätten och gjorde inte någon kännbar uppoffring utan drog nytta av värdet.

Instans
Västmanlands tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Gåva av sexmiljoners-bostad likställs med testamente

En bostadsrätt för sex miljoner som gåva från en man till hans hustru ska likställas med testamente eftersom han kunde räkna med att bo kvar i den. Samma sak gäller en överföring på en miljon kronor några år senare eftersom mannen då hade var 83 år och hade prostatacancer.

Instans
Stockholms tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Återkallelse av testamente står fast trots ny återkallelse

Innebär ett återkallande av ett testamente att ett tidigare testamente blir gällande på nytt? Enligt tingsrätten förefaller det inte helt i överensstämmelse med reglerna i ärvdabalken eftersom den yttersta och senaste viljan inte uppfyllt samma fo...

Instans
Västmanlands tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Testamente giltigt - förfalskad namnteckning inte styrkt

Enligt en avliden kvinnas testamente skulle hennes sambo ärva hela hennes kvarlåtenskap med full äganderätt. Kvinnans syskonbarnbarn klandrade testamentet vid Hudiksvalls tingsrätt och yrkade att det skulle ogiltigförklaras på grund av att kvinnan...

Instans
Hudiksvalls tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

Miljongåva till dotter inte jämställd med testamente

Gåvorna på 1,4 miljoner till dottern innebar en ekonomisk uppoffring under mannens återstående livstid som inte kunde förväntas bli kortvarig. Dessutom avsåg han att göra särkullbarnet arvlöst. Gåvorna ska därför jämställas med testamente.

Instans
Hudiksvalls tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt

HD prövar inte gåva av 11-miljonersbostad

En gåva av en bostadsrätt för 11 miljoner kronor från en numera avliden mor till sin dotter likställdes med ett testamente. Men eftersom en bror på 90-talet fått hälften av en fastighet i Gamla stan värd 45 miljoner av modern tillämpades inte det ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt, Övriga rättsområden

Ingen HD-prövning om ogiltigt testamente på grund av Alzheimer

En kvinna som led av Alzheimer testamenterade alla sina tillgångar till ett av sina tre barn. Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt ansåg att testamentet skulle ogiltigförklaras eftersom det upprättades under påverkan av en psykisk störning. ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt

Får inte ut pappas journal för tvist med änka

Eftersom de uppgifter som tre vuxna syskon begärt ut kan komma att användas i en tvist med deras pappas efterlevande hustru står det inte klart att pappans journal kan lämnas ut utan att änkan lider men. Det anser kammarrätten, som därför avslår s...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

HD prövar inte ogiltigförklaring av arvskifte

Ett arvskifte förklarades ogiltigt och den beviljade lagfarten för fastigheten i arvet undanröjdes sedan två bröder inte lyckats visa att en fullmakt för en tredje bror var äkta. Alla tre bröderna åberopade ett utlåtande från Nationellt forensiskt...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Fel att ingå avtal med änka - och inte särkullbarn

En mäklare kontrollerade inte vem som hade rätt att förfoga över en bostadsrätt som ingick i ett dödsbo, underlät att vidarebefordra bud till säljarna samt etablerade affärsförbindelse, och medverkade till en transaktion, med dödsboet utan att ha uppnått kundkännedom om samtliga delägare. För detta får han en varning.

Instans
Fastighetsmäklarinspektionen (Fastighetsmäklarnämnden)
Rättsområden
Fastighetsjuridik, Nyttjanderätt, Familjerätt, Arbetsrätt

Grafolog avgjorde miljonmål om gåva

En grafolog kunde visa att underskriften i överföringsuppdraget till banken var förfalskad. Därmed har en gåva på 1,5 miljoner kronor inte fullbordats. Uppsala tingsrätt dömer gåvotagaren att betala tillbaka pengarna till dödsboet.

Instans
Uppsala tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt, Affärsjuridik

Testamentstillägg giltigt - äldste sonen får 65 miljoner kronor

Efter att en 92-årig man avled 2011 uppstod oenigheter mellan hans äldste son och övriga arvsberättigade släktingar om giltigheten av ett testamentstillägg. Enligt tillägget skulle den äldste sonen tilldelas 65 miljoner kronor innan den övriga kva...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Familjerätt

Testamente ogiltigförklaras - vittnen närvarade inte samtidigt

Efter att en man avlidit år 2017 hävdade en vän till honom, en i dag 51-årig man – med hänvisning till en handling han påstod var mannens testamente – att han var mannens universella testamentstagare. Den avlidne mannens syskonbarn klandrade dett...

Instans
Nacka tingsrätt
Rättsområden
Familjerätt