Bodelning

Nyheter (300)

HD ger PT i hovrätten gällande mål om försäljning enligt sambolagen

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i hovrätten i ett mål gällande tillstånd att enligt 24 § sambolagen sälja en bostadsrätt. Tingsrätten har bedömt att det saknas skäl att neka kvinnan i det aktuella fallet tillstånd även om hon befinner sig i bodelningstvist.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt