Adoption och föräldraskap

Nyheter (295)

Moderskap nekas efter surrogatfödsel

Ett Stockholmspar skaffade barn genom en surrogatmamma i USA och fastslogs av amerikansk domstol vara barnets mor och far. Men svensk domstol vägrar godkänna kvinnan som mamma. Hon rekommenderas i stället att adoptera barnet.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Familjerätt