Vårdnad, umgänge och boende

Nyheter (1574)

Umgängesförälders överlämnandevite ska prövas i HD

Ska ett vite för överlämnande av barn i samband med umgänge dömas ut även när föräldrarna kommit överens om överlämnande vid ett senare datum? Den frågan ska Högsta domstolen, HD, svara på. Om hinder mot att döma ut vitet saknas ska HD även ta stä...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Rättsväsende, Familjerätt

Misshandelsdömd pappa får ensam vårdnad

En man som dömts för misshandel av modern till hans dotter har tillerkänts vårdnaden av dottern. Hovrätten framhäver att kvinnan genomgående och utan fog både motsatt sig umgänge eller upptrappning av umgänge i processen och försvårat eller ställt...

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Rättsområden
Familjerätt

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Ensam vårdnad bäst för treåring - slipper föräldrarnas konflikter

Göta hovrätt river upp Eksjö tingsrätts dom om gemensam vårdnad av en treårig pojke. Enligt överinstansen drabbar föräldrarnas samarbetssvårigheter pojken så pass att ensam vårdnad är det bästa för honom. Pappan får dock ett omfattande umgänge med...

Instans
Göta hovrätt
Rättsområden
Familjerätt

Oenig kammarrätt ger föräldrar rätt till mer umgänge

Föräldrarna till en autistisk flicka som omhändertagits genom LVU begärde utökat umgänge med sin dotter. Kammarrätten i Göteborg utökar nu umgänget för föräldrarna från en gång i månaden till en gång var tredje vecka. Två av ledamöterna är dock sk...

Instans
Kammarrätten i Göteborg
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

HFD prövar inte oenig dom om omhändertagande av syskon

Kammarrätten i Stockholm biföll delvis en ansökan om omhändertagande av två syskon, en fyraårig pojke och en sextonårig flicka. Kammarrätten biföll ansökan avseende fyraåringen, men inte sextonåringen. Två kammarrättsråd och en nämndeman var dock ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Ingen HD-prövning av egenmäktighet med barn

En 33-årig man dömdes två gånger på kort tid för egenmäktighet med barn sedan han fört ut sin dotter till Libyen och vägrat medverka till att den svenska modern får träffa dottern. HD väljer att inte pröva målet.

Instans
Hovrätten för Nedre Norrland
Rättsområden
Familjerätt, Straffrätt

Kammarrätten djupt oenig om LVU för syskon

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll en ansökan om omhändertagande av två syskon, en fyraårig pojke och en sextonårig flicka, på grund av föräldrarnas bristande omsorg. Kammarrätten i Stockholm anser att ett omhändertagande behövs avseende fyraår...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Omedelbart omhändertagande av syskon hävs

En tioårig flicka och en elvaårig pojke omhändertogs i juni 2019, med hänvisning till att pojken isolerats från skolan hela våren, samt att mamman inte samarbetat i utredningen av barnens hemförhållanden. Både Förvaltningsrätten och Kammarrätten...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt, Processrätt

Pappa återkallar HD-överklagande i vårdnadsmål

En kvinna får ensam vårdnad om en fyraårig flicka – som i sin tur nekas umgängesrätt med sin pappa. Det står klart sedan pappan återkallat sitt överklagande till Högsta domstolen. Tingsrätten ansåg att det fanns risk för att sekretessen kring kvin...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt

Familjehemsföräldrar får inte överta vårdnad - nekas PT

Göta hovrätts dom – där man stoppat överflyttningen av vårdnaden om en treårig pojke till ett familjehem – står fast i och med att Högsta förvaltningsdomstolen nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet. Även om pojken varit placerad ...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

LVU-vård för flicka som blir kontakt-terroriserad av mamma

Kammarrätten i Stockholm fastställer förvaltningsrättens beslut att en 16-årig flicka ska beredas vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Vårdbehovet har sin bakgrund i att flickan utsatts för psykisk misshandel gen...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Familjerätt

Mamma nekas PT - fortsatt LVU för blodsjuk flicka

En flicka med kronisk blodsjukdom ska vårdas med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det står klart sedan Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva målet. Flickans mamma har en bristande förmåga att ta hänsyn till ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Familjerätt, Offentlig rätt