Övrig familjerätt

Nyheter (2194)

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Separation inte bekräftad - dagersättning dras in

Eftersom den asylsökande pappan flyttat till Stockholm och modern är kvar i Norrland ansåg förvaltningsrätten att barnen har rätt till dagersättning. Kammarrätten säger nej eftersom kvinnan inte bekräftat att relationen med mannen är avslutad.

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Vårdbidrag trots långvarig Spanienflytt

Enligt en mamma skulle flytten till Mallorca med den sjuka dottern vara i ett år. Hon nekades vårdbidrag av både Försäkringskassan och förvaltningsrätten som menade att mammans avsikt var att bo där längre än så. Kammarrätten går nu på mammans linje.

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt

Inget omhändertagande av flicka som misstänkts vara utsatt för människohandel

Svensk domstol är inte behörig att besluta om ett omedelbart omhändertagande av en 15-årig flicka som misstänks vara utsatt för människohandel. Det slår Kammarrätten i Jönköping fast – trots att flickan, som är rumänsk medborgare, har getts ett ti...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Processrätt, Familjerätt, Offentlig rätt, Internationell rätt, Europeisk rätt

Organbevarande behandling

Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att föreslå en ändamålsenlig och rättssäker ordning för donation av biologiskt material från människor. Förslagen ska bättre motsvara behoven av organ och svenskarnas höga donationsvilja.

Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt