Förvaltningsprocess

Nyheter (3410)

HFD ska pröva om Kammarkollegiebeslut får överklagas till allmän domstol

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om Kammarkollegiets beslut gällande skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten har tidigare avvisat överklaganden från två studenter som skadats i samband med undervisning på sina respektive skolor.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Skadestånds- och försäkringsrätt

Oenigt om universitets trakasseriavstängning

En man stängdes av sedan han trakasserat en kurskamrat sexuellt. Förvaltningsrätten och kammarrättens majoritet anser att disciplinnämnden haft fog för sitt beslut. Kammarrättsrådet anser dock att förvaltningsrätten inte prövat den grund som nämnden åberopat, utan trakasserier enligt 1 kap. 4 diskrimineringslagen – och att domen ska upphävas.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt