Internationell privat- och processrätt

Nyheter (613)

Digital kommunikation i domstolsprocesser

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut b...

Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt

Inget omhändertagande av flicka som misstänkts vara utsatt för människohandel

Svensk domstol är inte behörig att besluta om ett omedelbart omhändertagande av en 15-årig flicka som misstänks vara utsatt för människohandel. Det slår Kammarrätten i Jönköping fast – trots att flickan, som är rumänsk medborgare, har getts ett ti...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Processrätt, Familjerätt, Offentlig rätt, Internationell rätt, Europeisk rätt

Spansk kvinna nekas registrering av föräldraskap - saknas stöd i lag

Kammarrätten i Stockholm upphäver Förvaltningsrätten i Stockholms dom om registrering av föräldraskap för en spansk kvinna. Kvinnan flyttade under 2017 till Sverige tillsammans med sin partner och deras gemensamma son och ansökte i samband med det...