Straffprocess

Nyheter (3420)

14 års fängelse för "uppmanat" knivmord

Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställer en dom från Lunds tingsrätt – där en 22-årig man dömts till 14 års fängelse för mord, och en 18-årig man dömts till ungdomsvård för medhjälp till såväl grov misshandel som vållande till annans död. I november 2018 deltog de i ett bråk mellan flera personer, som ledde till att 22-åringen högg en 40-årig man i ryggen – och därigenom berövade honom livet.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Straffrätt, Processrätt, Skadeståndsrätt

Rättegångsfel när sexuellt ofredande inte prövades

Hovrätten för Västra Sverige nekade prövningstillstånd i ett mål, där en i dag 22-årig man dömts för att ha ofredat en skolkamrat sexuellt på en fest. Högsta domstolen konstaterar nu att hovrätten avgjorde målet utan att ta del av vad mannen åberopat till stöd för sin talan där. Beslutet undanröjs och målet återförvisas för fortsatt handläggning.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Straffrätt