Skiljeprocess

Nyheter (313)

Digital kommunikation i domstolsprocesser

Digitaliseringen av domstolarnas mål- och ärendehantering ger goda möjligheter att effektivisera verksamheten, att stärka rättssäkerheten och att ge god service till medborgarna. För att digitaliseringens möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut b...

Rättsområden
Rättsväsende, Processrätt

Skiljeklausul tillämplig trots motstridiga avtal

En part som har ingått ett avtal med en skiljeklausul ska inte kunna få en prövning i allmän domstol genom att maskera en talan som en talan av annat slag. Det slår Skellefteå tingsrätt fast och avvisar en talan som grundade sig på avtal som föreg...

Instans
Skellefteå tingsrätt
Rättsområden
Processrätt, Affärsjuridik

Rätt avvisa skiljeförfarande efter avgörande om samma sak i domstol

Företaget som ligger bakom BankID för transaktioner på nätet stämdes i Patent- och marknadsdomstolen av ett it-företag som året därpå påkallade skiljeförfarande mellan parterna. Svea hovrätt slår nu fast att skiljenämnden gjorde rätt som avvisade ...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Processrätt

HD prövar inte fråga om ersättning till skiljeman i licenstvist

Ett australiensiskt företag yrkade efter ett skiljeförfarande avseende en licenstvist att Stockholms tingsrätt skulle sätta ned en skiljemans ersättning till noll eller till ett belopp som tingsrätten ansåg vara skäligt. Skiljenämnden hade ogillat...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Processrätt