Civilprocess

Nyheter (2321)

HFD ska pröva om Kammarkollegiebeslut får överklagas till allmän domstol

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva om Kammarkollegiets beslut gällande skadereglering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Kammarrätten har tidigare avvisat överklaganden från två studenter som skadats i samband med undervisning på sina respektive skolor.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt, Processrätt, Skadestånds- och försäkringsrätt