Martin Borgeke

Martin Borgeke

Fd justitieråd

Fd justitieråd och en av Sveriges mest respekterade straffrättsexperter och mycket uppskattad både som författare och som föreläsare. Han har mångårig erfarenhet som hovrättsdomare och var under perioden 2011–2016 justitieråd i Högsta domstolen. 

  

Play

Expertkommentarer