Skatterätt

Lexnova Nyheter

Mervärdesskatt

Nyheter (1493)

HFD prövar inte momsmål

Ett bolag efterbeskattades och fick skattetillägg på grund av oredovisade inkomster, oredovisade och obetalda arbetsgivaravgifter samt fe...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Slipper skatta för bankkontoinsättningar

Kammarrätten i Jönköping gör nu en annan bedömning än underinstanserna och undanröjer beslut om att skönsbeskatta en man för oredovisade ...

Instans
Kammarrätten i Jönköping
Rättsområden
Skatterätt