Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Rätt till återbetalning vid entreprenad

I vilken utsträckning kan en beställare kräva tillbaka erlagd betalning från entreprenören – och vad krävs för att lyckas? Johan Wingmark och Eddie Wallkvist reder ut förutsättningarna, med hänvisning till relevanta standardavtalsbestämmelser och domstolspraxis.

Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat