Rätt till återbetalning vid entreprenad

I vilken utsträckning kan en beställare kräva tillbaka erlagd betalning från entreprenören – och vad krävs för att lyckas? Johan Wingmark och Eddie Wallkvist reder ut förutsättningarna, med hänvisning till relevanta standardavtalsbestämmelser och domstolspraxis.

Johan Wingmark
Advokat och delägare på AG Advokat
Rätt till återbetalning vid entreprenad

Rätt till återbetalning vid entreprenad   Inom entreprenadrätten, som i andra sammanhang, är det vanligt förekommande att parterna har olika uppfattning om vilken betalning som ska göras. Entrepr...