Övrig nyttjanderätt

Nyheter (1506)

Översyn av strandskyddet

Det ska bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. En särskild utredare ska föreslå författningsändringar och andra åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att ...

Fel av hyresnämnd att pröva villkorsändring för LSS-boende

Hyresnämnden ansåg sig vara behörig att pröva ansökningar om ändring av hyresvillkor, eftersom de rörde blockhyresavtal för bostadsändamål – trots att fastighetsbolagen uppgett att det är fråga om lokalhyresavtal. Hovrätten konstaterar nu att bola...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

Värd får tillgång till förrådsutrymme

En hyresgäst på varje våningsplan i en Stockholmsfastighet har haft exklusiv nyttjanderätt till ett litet förrådsutrymme utanför sin respektive lägenhet. Värden behöver nu få tillgång till utrymmet med anledning av en elomdragning. Både hyresnämnd...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt

”Uthyrningsvillkor” upphävs - oskäligt mot hyresvärden

Att fortsätta tillämpa det specialvillkor som ger hyresgästen rätt att hyra ut en lägenhet i centrala Stockholm ”till dess den tillgodoser hyresgästens behov av boende” vore oskäligt mot hyresvärden, menar Svea hovrätt. Enligt hyresgästen har hyre...

Instans
Svea hovrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt